Världsunika forskningsanläggningar centrum i Brunnshög

Det nya Brunnshög växer fram runt
de två unika forskningsanläggningarna
MAX IV och ESS, Sveriges
största och mest ambitiösa satsning
på forskningsinfrastruktur och
världsledande på materialforskning
med hjälp av röntgen.

MAX IV invigdes förra sommaren
och just nu byggs ESS, två
stora forskningsanläggningar
i nordöstra delen av Lund, världsledande
inom sina områden. MAX IV är ett nationellt
laboratorium med Lunds universitet
som värduniversitet och ESS är ett
europeiskt projekt och tillsammans skapar
de nya förutsättningar för materialforskning.
Den största delen är grundforskning
där man söker svar på frågan varför atomer
formar molekyler och kristaller över
huvud taget, men båda anläggningarna
kommer att dra till sig forskare och företag
från hela världen som därigenom ges
möjlighet att utveckla nya innovationer
och produkter vars tillämpning ligger
10-20 år fram i tiden.
MAX IV-laboratoriet som började
byggas 2010 är Sveriges största satsning
på forskningsinfrastruktur genom tiderna;
ett svenskt nationellt laboratorium
för acceleratorfysik och forskning
med hjälp av synkrotronljus.
MAX IV är ett slags mikroskop, men
ljuskällan har en energi som är mycket
högre och en stråle som är intensivare än
någon annan i världen. Synkrotronljusanläggningen
har det mest briljanta
röntgenljuset i världen och med dess
korta våglängder kan man få syn på och
undersöka molekylära strukturer och
ytor ner på
atomnivå ännu
bättre än
tidigare.
Den speciella
magnetteknik som
krävs för att generera
det intensiva ljuset har
designats på ett helt nytt sätt
vilket gör MAX IV till den världsledande
anläggningen inom synkrotronljuskällor.
Flera andra anläggningar runt om i
världen kopierar nu den teknik som ligger
bakom MAX IV.

MAX IV för oss in i en nanovärld där vi
kan studera material, molekyl för molekyl,
atom för atom. På den nivån upptäcker
man märkliga strukturer som nanotuber,
fullerener och nanotrådar med
nya överraskande egenskaper. Ytor med
speciella egenskaper kan ge oss känsligare
sensorer och effektivare katalysatorer.
Nya material kommer att revolutionera
batterier, solceller, lysdioder, bildskärmar,
datorer och mobiltelefoner.
Forskare inom biologi, fysik, kemi,
miljö, geologi, teknik och medicin, alla
har de användning av tekniken.
Runt 250 personer kommer att arbeta
på anläggningen när den är fullt utbyggd
och upp emot 3 000 forskare från
hela världen väntas årligen till laboratoriet
för att göra sina experiment på anläggningen.

Flera olika finansiärer har bidragit till
MAX IV, bland annat Vetenskapsrådet,
Lunds universitet, Region Skåne samt
ett konsortium där elva svenska universitet
ingår. Kostnaden för MAX IV blir
cirka sex miljarder kronor fullt utbyggd
och då står själva
byggkostnaden
för knappt 2 miljarder
kronor.
Totalt innehåller
anläggningen ett 20-tal
byggnadskroppar på totalt
ca 50 000 kvm. MAX IV har
byggts med ett stort miljöfokus och
har fått flera priser och utmärkelser för
sitt nytänk, bland annat pris för bästa
framtidsprojekt på fastighetsmässan i
Cannes 2014 och bästa Miljöbyggnad på
Betonggalan
i Malmö 2015.
MAX IV och det blivande ESS alldeles
intill kommer att komplettera varandra
och kan därigenom skapa betydelsefulla
synergieffekter; två världsledande anläggningar
skapar tillsammans en värdefull
forskningsmiljö och kommer att
utgöra ett nav i Europas infrastruktur
för forskning.
ESS, European Spallation Source
ERIC, är en unik materialforskningsanläggning
baserad på världens mest kraftfulla
neutronkälla. ESS i
Lund kommer att bli
upp till 30 gånger kraftfullare
än liknande anläggningar.

I anläggningen ska forskarna
kunna studera framtidens
material, allt från plaster
och proteiner till
mediciner och batterier,
för att förstå
hur de är uppbyggda
och hur de fungerar.
Anläggningen kan
liknas vid ett gigantiskt mikroskop, liksom
MAX IV, men man tittar på olika
saker i materialen. I ESS ”mikroskop”
används neutroner för att analysera prover
på atom- och molekylnivå.
Sverige och Danmark är värdländer för
ESS, som är ett europeiskt konsortium
för forskningsinfrastruktur med medlemsländer
i hela Europa och ESS kommer
att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott
inom medicin, miljövetenskap,
klimat, kommunikation och
transport. ESS-bygget är påbörjat och
hela anläggningen beräknas stå klar under
2019. De första neutronerna på ESS
beräknas produceras före 2020.
ESS investeringskostnad är beräknad
till cirka 1,8 miljarder euro i 2013 års priser.
En svindlande summa som motsvarar
vad det för tjugo år sedan kostade att
bygga Öresundsbron. Den årliga driftskostnaden
beräknas till runt 140 miljoner
euro.
– Blickar vi framåt kommer
MAX IV tillsammans med ESS att
utgöra en unik forskningsmiljö
av absolut toppklass som kommer
att gynna svensk forskning
och innovation, sade
Helene Hellmark Knutsson,
minister för högre utbildning
och forskning, vid invigningen
av MAX IV i somras.

Text: Anders Olow