BRUNNSHÖG – SMART CITY SOM STADSDEL

Där världsledande forskningsanläggningar
redan sträcker ut sig står
landskapet nu redo att flätas samman
med levande stadskvarter och lek-
fulla
promenadstråk. Bortåt 40 000
människor beräknas bo och arbeta i
Brunnshög i framtiden.

Brunnshög består i dag av i huvudsak
odlad mark, men ligger samtidigt
granne med två av världens
främsta forskningsanläggningar, MAX
IV och den kommande ESS (se separat artikel).
Forskningsanläggningarna och
miljön kring dem ska matchas av en exceptionell
stadsdel som gör helheten till
ett besöksmål som lockar både regional
och internationell publik. I den första nu
påbörjade etappen för Brunnshög ska det
byggas 700 nya bostäder i lägenheter i
flerbostadshus och radhus, två nya förskolor
och cirka 42 000 kvm kontor, varav
delar kan utnyttjas för handel och parkering.
Både Peab och LKF har intresseanmälningslistor
ute på sina hemsidor.
– Vi räknar med att bygga ca 400 lägenheter
per år här, säger Eva Dalman,
projektchef för Brunnshögsprojektet på
kommunens stadsbyggnadskontor. Det
första studentboendet planerar vi till
hösten nästa år.
– Planeringen av Brunnshög inleddes
under slutet av 1990-talet, och den första
etappen är egentligen mycket liten i
sammanhanget. Vi står inför en enormt
stor satsning. Brunnshög kommer att bli
stort som två stadskärnor i Lund eller
som ett nytt Trelleborg.

Nyligen släpptes fem nya byggrätter till
nästa etapp; de första bostadsprojekten i
centrala delen av Brunnshög. Sedan tidigare
är det klart att Ica här bygger en
flaggskeppsbutik och nu kompletteras
handelskvarteret med bostäder.
– Det blir både hyresrätter och bostadsrätter
som alla får bekväm närhet
till service och till den blivande spårvägen,
säger Eva Dalman.
Ambitionerna för Brunnshög är stora.
Granne med mycket avancerad forskning
blir stadsdelen en fortsättning på
utbyggnaden av Kunskapsstråket och
slutstation för den nya spårvägen från
Lunds Central. (se separata artiklar)
Brunnshög blir en levande blandad fullservicestadsdel
med hållbarhet i fokus,
en promenad- och cykelstad där gångoch
cykeltrafik prioriteras.
– Vi vill gärna ha hybrider till bostadsverksamhetshus
där det pågår verksam-het dygnet runt. Ett område som används
resurseffektivt blir också ett verktyg
mot resursslöseri.

Brunnshög ska bli långt mer än ”bara”
ett bostadsområde.
– Forskning i framkant är basen när vi
bygger Brunnshög, förklarar Eva Dalman.
I markanvisningen för området premieras
projekt som siktar högt när det gäller
innovativa lösningar för en smart och användargenererad
stad, projekt som står
för hållbarhet, nytänkande och innovation
för en ”smart-city”.
– Och vi bygger in det redan i infrastrukturen.
Brunnshög har till exempel redan
lockat Sony Mobiles att placera sin europeiska
bas för företagets satsning på
IOT, Internet of Things, här. Sony har i
dag omkring 1 200 medarbetare i Lund.
Brunnshög blir en stadsdel där det gröna
landskapet vävs ihop med staden för
att locka såväl gamla som nya Lundabor
och stadsdelen ska vara ett naturligt val
för både lokala och internationella företag
inom forskning och utveckling.

Text: Anders Olow
Illustration Manaworks