Oceanhamnens invånare bland de första i världen att testa nya miljösystem

Oceanhamnen ska bli ett av landets smartaste bostadsområden där man i många fall tänjer på gränserna för vad som är möjligt när det gäller miljö och hållbarhet. ”Tre rör ut” i bostäder och affärslokaler är en miljölösning som ökar biogasproduktionen och minskar energi- och vattenförbrukning.

Helsingborgs nya lösningar på hållbar stadsutveckling går i Oceanhamnen från ord till handling. I den första etappen i Oceanhamnen utrustas 350 bostäder och tre kontorsbyggnader med vakuumtoaletter samt matavfallskvarnar i köken för att möjliggöra insamling av toalett- och matavfall via två olika ledningar, samt ytterligare en ledning för hantering av bad-, disk- och tvättvatten.

För att behandla de tre olika flödena byggs en ny utvecklingsanläggning på det närliggande reningsverket Öresundsverket. Anläggningen ska användas för att ta hand om avfallet från det världsunika nya avloppssystemet Tre rör ut. Genom att ta hand om toalett- och matavfall separat väntas biogasproduktionen öka med 60–70 procent jämfört med traditionella system.

Reco Lab är ett utvecklingsprojekt, finansierat av Vinnova, som består av tre delar: utvecklingsanläggning, testbädd och showroom. Det ska bli en mötesplats för forskning och utveckling inom hela kedjan, från insamling och behandling av avfallsflödena till kommunikation med invånarna som använder tjänsterna. Till våren 2021 ska den nya anläggningen Reco Lab vara i drift.

Oceanhamnen är ett av tre huvudområden som visas upp under H22 City Expo sommaren 2022

Text: Anders Post
Systemet kommer att medföra:
• Kraftigt ökad näringsåtervinning (av kväve och fosfor) från stad till land.
• 50% vattenåtervinning till dricksvattenkvalitet.
• Energieffektiv läkemedelsrening.
• Minskade utsläpp av klimat­påverkande gaser (lustgas och koldioxid).
Tre rör ut innebär att man separerar de tre avfallsströmmarna matavfall, toalettvatten och gråvatten (från bad, dusch och tvätt) i tre olika rör. Tre rör ut minskar växthusgasutsläppen med mer än 50 procent jämfört med tidigare system. Samtidigt minskas energi- och vattenförbrukning samt avfall till ett absolut minimum.