LKF skapar framtidens hållbara boende

I slutet av året planerar LKF att påbörja
bygget av en helt ny boendeform
på Brunnshög i Lund. Här får
hyresgästerna möjlighet att påverka
både sin ekonomi och sitt avtryck på
miljön. Genom fastigheten Xplorion
är ambitionen att utforska framtidens
hållbara boendemöjligheter.

Med Xplorion vill vi skapa
något som ännu inte finns
på marknaden. Tanken är
att använda så lite byggnadsmaterial
och skapa så energieffektiva
lösningar som möjligt. Samtidigt vill vi
skapa en vacker och intressant byggnad,
med intryck för alla sinnen, säger LKF:s
fastighetschef Håkan Nilsson.
För att minimera energiförlusterna
byggs huset som ett passivhus. El kommer
att produceras lokalt, med hjälp av
solceller på de sedumklädda taken kombinerat
med lagring av energi via batterier
i källaren. Utöver detta ska lågtempererad
fjärrvärme och restvärme från
Max IV och ESS användas. Det kommer
också att finnas behovsstyrd luftvärmeväxlare.
Grundtanken är att energi bara
ska användas när det är ett aktivt val.

Energivänligt och minimalistiskt
– Vi ska bygga ett energivänligt och minimalistiskt
skal och försöka använda så lite
energi som möjligt även under byggprocessen.
Ambitionen är att skapa lägenheter
helt utan innerväggar. Den som vill ha
rumsavskiljare kan skapa det via exempelvis
bokhyllor. Vi kommer helt enkelt
att välja bort allt material som inte behövs,
säger Håkan Nilsson och tillägger:
– Att leva miljövänligt ska vara det
enkla och lätta valet. Det ska vara lätt att
källsortera, lätt att välja bort bil och lätt
att röra sig utan att belasta miljön.
Därför har vi valt bort parkeringsplatser,
så när som på en plats för den elbil som
ingår i bilpoolen. Det kommer även att
finnas en lådcykelpool.

Framtidens hållbara boende
Dennis Kerkhof är byggprojektledare för
Xplorion och arbetar dagligen med att
förverkliga framtidens hållbara boende.
Han vet att många av idéerna som ska
testas via Xplorion finns på andra håll,
men han tror inte att någon annan aktör
hittills sammanfört så många nyheter i
en helhetslösning.
– Vi testar en helt ny produkt och tittar
på precis allt. Vi frågar oss hela tiden
om det finns ett bättre och mer hållbart
sätt att gå tillväga. Jag skulle säga att
Xplorion är som ESS fast i en annan skala.
Världsunikt helt enkelt!
I stället för att skapa ytor för tvättstugor,
som kanske står helt eller delvis outnyttjade,
kommer hyresgästerna att
kunna boka en tvättmaskin i en öppen
lokal, där det också ges plats för att skapa
en mötesplats och ett café. Tanken
går igen: inte använda mer ytor, material
eller energi än nödvändigt.

Sänkta levnadskostnader
En fråga som Håkan och Dennis
ofta får är om hyran kommer att
bli högre här än i LKF:s ordinarie
bostadsbestånd.
– Ja, hyran kan bli något
högre. Men vi pratar hellre
om den totala boendekostnaden.
Med tillgång
till bil- och cykelpool
kommer hyresgästerna
att kunna sänka sina
levnadskostnader
samtidigt som de skapar
en bättre och mer hållbar
livsstil, avslutar Håkan och
Dennis.

Arkitekt och bild: LINK Arkitektur