Populära inlägg

Rätten till sitt språk är en mänsklig rättighet för alla

                          Att få tala sitt eget språk är för de allra flesta människor en självklarhet, något som många av oss tar för givet. Men för...

Entreprenören som hittade guldläget vid Arlanda

Näringslivsprofilen och entreprenören Per Taube såg tidigt möjligheterna att bygga upp verksamheter i Sigtuna kommun. Det var framför allt möjligheterna kring Arlanda flygplats som...

Midroc utvecklar morgondagens samhälle – på alla nivåer

Hur ser morgondagens samhälle ut? Det kan man fråga sig – eller ännu hellre kan man fråga Michael Carlsson och David Fredriksson på Midroc...

Snart byggstart –Förbifart Stockholm

Byggstarten börjar nu närma sig för Förbifart Stockholm – 21 kilometer ny E4 från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Ett av...

Här har antalet brott sjunkit – en minskning med 20 procent på bara ett...

Antalet brott minskar i Landskrona. Antalet anmälningar är nu det lägsta på fem år och landskronaborna känner sig mycket tryggare. – Vi har ett mycket bra genomtänkt samarbete mellan...
Riktigt räliga regn. Det får vi räkna med allt oftare i framtiden på grund av klimatförändringen. Därför arbetar VA SYD tillsammans med kommunerna fram strategier och åtgärdsplaner för hur vi ska klimatsäkra våra städer. Dagvatten är regn och smältvatten som via ytor ovan mark eller i ledningar rinner ut i hav, sjöar...
Olika upplåtelseformer skapar balans Skanska Nya Hem, Skanska Hyresbostäder och BoKlok utvecklar ofta gemensamma projekt. I Gustavslund blir det både hyresrätter och äganderätter. – När vi utvecklar större markområden vill vi gärna ha en blandning av upplåtelseformer som attraherar olika målgrupper, som exempelvis äldre, ungdomar och barnfamiljer. På så vis uppnås en social hållbarhet, säger Anders Bolltoft, som är affärsutvecklare för Skanska Nya...