Stora affärskedjor och småskalig handel gör stadskärnan levande.

ATT SHOPPA I VARBERG är populärt. På lördagarna är det liv
och rörelse i stadskärnan bland unika små butiker och internationella
kedjor. Varberg har till skillnad från många andra
städer i Sverige behållit en levande stadskärna med plats för
handel och olika aktiviteter.

När andra städer satsade på gallerior
och shoppingcentrum utanför
stadskärnorna gjorde
Varberg tvärtom. Man inriktade sig ännu
mer på ett levande centrum. Här
finns ett unikt utbud av mindre butiker,
till exempel ”skogatan” där skobutikerna
ligger tätt.
Den nya utbyggda gallerian är placerad
centralt mellan torget och fästningen.
Här finns flera stora kedjor representerade,
bland andra H&M med sina
nya koncept Home & Beauty.
– Det här är en unik handelspolicy
som Varberg är ensam om, säger
Magnus Thomson på Näringslivs- och
destinationskontoret. Det är inte något
som ”bara blivit” utan en medveten linje
där vi prioriterar småskalig handel och
säger nej till externa köpcentrum.
Men visst finns det handel även utanför
centrum, men då handlar det om volymhandel
som i Lassabacka där det
bland annat säljs vitvaror, elektronik
och inredning. I Lugnetrondellen intill
pågår flera nya affärsetableringar, och i
Gunneboverkens gamla fabrikslokaler i
södra Lassabacka finns restauranger,
nöjesattraktioner och även e-handelsbutiker.

2011 antogs Varbergs vision Västkustens
kreativa mittpunkt, som ska främja nytänkande,
framåtanda, kunskap och
mod. 2016 kammade Varberg hem den
åtråvärda titeln Årets stadskärna i hård
konkurrens med ett antal andra städer.
– Både utmärkelsen Årets stadskärna
och vår vision är något som förpliktigar,
säger Magnus Thomson. Bland annat
satsar vi mycket på evenemangsutbudet
där Hallifornia är ett bra exempel. Det
är en årlig kultur-och streetsportfestival
som samlar över 40 000 besökare. Idén
har sitt ursprung i Hallands nya kustkultur
som bygger på kreativitet och aktivitet.
Här erbjuds street- vatten- och
actionsporter tillsammans med musik,
dans och mat.
Hallifornia har blivit en naturlig del
av Varbergs surfingkluster. Mängder av
surfare från hela Norden kommer årligen
till Sveriges surfmecka Apelviken –
även vintertid. Kring surfingen har olika
affärsverksamheter vuxit upp, som surfcenter,
laid-back restauranger, surfskola
och butiker.

Ett annat kluster är skor. Cirka 75 procent
av alla skor som säljs i landet går
via Varberg. Här har flera välkända skotillverkare
sina huvudkontor, och även
designverkstäder för skor växer upp.
– Vi kan ta ytterligare ett exempel på
kluster, säger Magnus Thomson, och
det är cykel och cykelsport. Monark är
ju ett välkänt varumärke från Varberg.
Idag är det den internationella koncernen
Cycleurope som tillverkar och säljer
Monark, men även Crescent, Spectra
och TEC. Varje år tillverkar man
100 000 cyklar i Varberg, och nu har
även koncernens elcykelproduktion
flyttat från Frankrike till Varberg.
Och apropå cyklar, så kan nämnas att
Sveriges första officiella turistled för cykel
passerar genom Varberg. Det är
Kattegattleden som går från Helsingborg
till Göteborg.