Stora satsningar på innovationer inom skoglig bioekonomi och hydrodynamik

”Ta fram era smarta specialiseringar
och satsa på dem” – så
lyder mantrat från EU till medlemsländernas
regioner. Detta
har Region Värmland tagit fasta
på, men även Kristinehamn som
enskild kommun. Två områden
sticker ut i Kristinehamn:
Skoglig bioekonomi – Ur skogen,
samt Strömningslära/Hydrodynamik
– Kraft i vatten.

Det handlar om innovation och synnergietableringar,
säger kommunens
näringslivschef Madelen Richardsson
som även är vd för Närsam – ett kommunalt
helägt bolag. Så som vårt näringsliv
ser ut i dag kommer det inte att se ut i morgon,
och vi vill på olika sätt vara med och
påverka den snabba utvecklingen.

Vad har Kristinehamn
som andra inte har?
– Världsledande kompetens, säger Madelen
Richardsson. Vi har världsledande företag och
med lång historik inom dessa områden. När
det gäller Kraft i vatten handlar det å ena sidan
om att hämta kraft ur vatten genom turbiner, å
andra sidan, enkelt uttryckt: propellrar som
driver fartyg i vatten. Kaplansturbinen med
ställbara blad uppfanns en gång i Kristinehamn.
Här finns även ett av Europas finaste
vattenlabb för forskning inom hydrodynamik;
Kongsberg Hydrodynamic Research Centre
som en del av företaget Kongsberg Maritime
Sweden AB.

Vad kan du säga om Ur skogen?
– Skoglig bioekonomi är ett område som
på olika sätt funnits med i Kristinehamns historia
sedan länge. Vi har Nordic Paper – ett
pappersbruk som gör kraftpapper som exporteras
över hela världen. Och nära papperstillverkningen
växer nya innovativa företag upp.
Som exempel på en synnergietablering
nämner Madelen Richardsson RISE LignoDemo
AB.
– De har startat en testbädd för forskning
på lignin – en biobaserad restprodukt från
pappersindustrin. Därmed ges unika möjligheter
att utveckla produkter och olika lösningar
som bygger på lignin som råvara och
ersätta fossilbaserade material. Ett annat
innovationsföretag är re:newcell, som valde
Kristinehamn för sin forsknings- och utvecklingsfabrik,
som förvandlar återvunna
textilier till nya fibrer, vilka kan användas
vid tillverkning av kvalitetskläder.

Hur ser du på övriga näringar i
Kristinehamn? Förändras även deras
framtid av innovationer?
– Jo självklart, och det vill jag verkligen
understryka: vi har många fantastiska företag
i Kristinehamn. Inte minst när det gäller Fritid
på hjul där vår kommun har blivit landets
centrum för husvagns- och husbilstillverkare.
Och jag vill poängtera att tillväxt och ett gott
företagsklimat är två ledord för Närsam, oavsett
vilken bransch man företräder.
– Men det är inom kompetensområdena
skoglig bioekonomi och hydrodynamik som
vi sticker ut. Och här i Kristinehamn vill vi
vara den bästa värden för kommersialisering
av innovationer, där vi bland annat kan erbjuda
utbyggd infrastruktur, kompetens, nätverk,
processer och metoder samt finansiering.

Kristinehamn Innovation
Park öppnar för möten
Under 2020 kommer kommunen att öppna
upp Kristinehamns Innovation Park i den
nya gymnasieskolan som just nu byggs.
Centret blir en nod till Karlstad Innovation
Park – en fysisk mötesplats för hela
näringslivet.