Tidig samverkan mellan marknadens olika aktörer är nyckeln till framgång inom hållbar stadsutveckling

Det tycker i alla fall WSP och
Castellum, som har stor erfarenhet
av att jobba tillsammans
för att nå de högsta målen.

Castellum, som är ett innovativt
fastighetsbolag inriktade på
kommersiella fastigheter, var först i
Sverige med att vilja WELL-certifiera
sin kontorsbyggnad Eminent i Hyllie.
De letade med ljus och lykta efter
någon som kunde stötta dem i processen
och fann att det endast var WSP
som kunde hjälpa dem.
Det globala analys-och teknikföretaget
WSP med 40 000 medarbetare världen
över, är världsledande inom hållbar
stadsutveckling. På WSP fanns hållbarhetskonsulten
Eleftherios Zacharakis,
som arbetat en tid på kontoret i New
York med just WELL-certifieringar,
och som därför kunde samarbeta med
Castellums projektledare Tina Lindh
med att nå målet Nordens första
WELL-certifiering.

Det blev starten för ett nära samarbete
mellan WSP och Castellum i fler
olika projekt.
WSP uppskattar Castellums nyfikenhet,
mod och nytänkande, där de
sätter sina kunder i fokus, vilket gör det
roligt och utvecklande att jobba tillsammans.
Castellum i sin tur ser WSP som en
naturlig samarbetspartner, då de med
sin breda kompetens verkar lokalt från
50 kontor i Sverige, men har global
spridning som möjliggör för konsulterna
att även hämta kunskap från arbeten
i andra länder.
– Samarbetet är ett pågående ömsesidigt
lärande, säger Tina Lindh och
Eleftherios Zacharakis och skrattar.
Det märks att de trivs att jobba i nära
samverkan.
Om vi skall kunna utveckla hållbara
städer med människan i centrum, så
måste marknadens olika aktörer börja
samverka i mycket tidiga skeden. När
alla kompetenser är med redan från
början kan man bygga rätt direkt och
därmed spara både tid och pengar.