MED NYA OCH BREDA ENERGILÖSNINGAR SKA SKÖVDE VÄXA PÅ ETT HÅLLBART SÄTT

Skövde Värmeverk går vid årsskiftet
ihop med SkövdeNät och
bildar Skövde Energi AB.
Med det nya bolaget får man mer
konkurrenskraft och bredd, samtidigt
som det blir enklare för
kunderna med en helhetsleverantör
av energi.

Skövde Värmeverk har hittills haft
produktion av fjärrvärme som
huvuduppgift, medan SkövdeNät
driver elnätsverksamheten i kommunen.
Formellt går den nya koncernen
Skövde Energi AB igång
vid årsskiftet, och nu pågår
arbetet med att ”gifta ihop”
de båda bolagen.
– Vi befinner oss i en gigantisk
omställning på energimarknaden,
och i den
processen handlar det om att
övergå till mer förnybara energisystem,
säger Värmeverkets
vd Sammy
Tanhua, som även
blir det nya bolagets
vd. Dessutom
börjar vi
producera energi
på ett annat
sätt än tidigare, där även våra kunder
kan vara producenter genom sol
och vindkraft. Hela marknaden byter
kostym och vi behöver anpassa oss,
och det kan vi göra lättare genom den
här sammanslagningen.
Anders Rindefors, VD på SkövdeNät,
håller med:
– Vi behöver anpassa oss och bredda
vårt utbud för att kunna möta de ökade
samhällskraven och inte minst att vara
mer lyhörda för våra kunders behov.
Genom bildandet av ett energibolag har vi
möjlighet att hantera alla energifrågor under
ett och samma tak. För våra kunder
ska det vara det naturliga valet att
vända sig till oss i energifrågor.
Sammy Tanhua pekar på
det faktum att allt fler kunder
vill köpa helhetslösningar,
och här kan det nya energibolaget
erbjuda en bredare
portfölj.
– Med en enda aktör
blir det mycket enklare
för kunderna
att ta kontakt,
vilka energifrågor
det än gäller. Bara detta att få fakturan
från ett ställe är en klar kundför del.
Vidare kommer vi att kunna erbjuda
fler produkter, som exempelvis elbilsladdning,
solceller, vindkraft och
inte minst rådgivning i energifrågor.
– Att utveckla ett hållbart samhälle
kräver samverkan från alla som bor
och verkar i en kommun. Invånare,
kommunen, näringsliv, föreningar och
organisationer. Alla måste gå i samma
riktning. Här är vi i Skövde Energi beredda
att ta på oss rollen som en slags
motor och, i samverkan med övriga
parter, ta ansvar för att Skövde utvecklas
och växer hållbart. En fördel för oss
i det arbetet är att kommunen är ägare.
Vi jobbar inte främst för att vinstmaximera
utan snarare för att skapa maximal
samhällsnytta.
Våra kunder ska känna att vi verkar
för att Skövde ska utvecklas positivt
som en attraktiv stad och kommun, säger
Sammy Tanhua.

Vad kan de större industrikunderna i
Skövde ha för nytta av ett nytt heltäckande
energibolag?
– Både större och mindre företag vill
fokusera på sin kärnverksamhet. Här
kan vi gå in och hjälpa kunderna till exempel
genom att ta över driften av deras
fastigheter på ett hållbart sätt, och
se till att energiförbrukningen blir optimalt
anpassad efter kundens behov,
säger Sammy Tanhua.

Fjärrvärme är också en betydande
del av verksamheten?
– Ja, här har vi ganska nyligen invigt
kraftvärmeverket Block 4, som är en
viktig pusselbit i det hållbara samhället.
Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket
gör att fjärrvärmesystemet i
Skövde är helt förnyelsebart och klimatsmart.

Hur ser du på olika energilösningar
som kommer?
– Vätgas är en intressant framtida
lösning, liksom energilagring – något
som vi i hela branschen jobbar med
just nu. Vissa perioder på dygnet, och
under året, kommer vi att ha energiöverskott
framför allt från väderberoende
energikällor som sol och vind.
Hur kan vi lagra överskottet på ett effektivt
sätt? Det är intressanta frågor
där lösningarna ligger i en nära framtid
och där Skövde Energi AB ska vara
en offensiv aktör.