Stad och hamn växer sida vid sida

Stockholms hamnar

DE STORA FÖRÄNDRINGAR SOM STOCKHOLMS HAMNAR

nu genomför bidrar i högsta grad till att lösa de utmaningar som

staden står inför som följd av den snabba tillväxten. Nya hamnar

byggs för att trygga effektiv varuförsörjning och för att utveckla

den snabbt växande turistnäringen. Samtidigt växer nya bostäder

och kontor fram i de gamla hamnområdena.


– Vår planering bygger på att
Stockholm växer samtidigt som vi
måste utveckla ny modern hamnkapacitet
för att möta dagens krav där fartygen blir
större och större. Det gör att flera gamla
hamnar blir för trånga, säger Johan Castwall,
vd för Stockholms Hamnar.
Det innebär att vissa hamnar avvecklas
medan andra utvecklas och en helt ny tillkommer.
Den mest påtagliga förändringen
i Stockholm sker i de hamnområden där
den fortsatta exploateringen av Norra Djurgårdsstaden
ska äga rum. Det vill säga i
Värtahamnen, Frihamnen och Loudden.
– Vi är en viktig del i bostadsbyggandet.
Det handlar om flera tusen bostäder.
Just nu bygger vi om Värtahamnen som
kommer att vara klar nästa år. Därmed
flyttas den befintliga färje- och kryssningstrafiken
längre ut med nya kajlägen
och ny terminal. Det gamla hamnläget
kommer på så sätt att ge plats åt
nya stadsmiljöer med bostäder, kontor
och handel, förtydligar Johan Castwall.

PARALLELLT PÅGÅR förberedelser för
att avveckla och flytta verksamheterna
vid Frihamnen och Loudden, det vill säga
containerhantering och oljeverksamhet.
– Vi måste följa med i utvecklingen
för att kunna ta emot riktigt stora fartyg
som klarar större volymer. Sjöfart är
det absolut mest klimatsmarta transportalternativet.
Vi behöver helt enkelt större,
djupare och effektivare hamnar med
kort och snabb insegling. Det handlar i
grunden om effektiv, hållbar varuförsörjning
och att utveckla den viktiga turistnäringen
i en starkt växande region, betonar
Johan Castwall.

DÄRFÖR GÖRS NU en rejäl utbyggnad
av Kapellskärs hamn. Men den största
satsningen återstår, det efterlängtade bygget
av en ny internationell godshamn,
Stockholm Norvik, utanför Nynäshamn.
Just nu pågår tillståndsprövning.
– Vi hoppas att komma igång under
nästa år. Då kan den nya hamnanläggningen
vara klar att ta över containerhanteringen
från Frihamnen 2019. Att containerterminalen
stängs ner är en förutsättning
för att Norra Djurgårds staden i sin helhet
ska kunna byggas.