Först Västra Kungsholmen, nu Fredriksdal Nya stadsdelar med både bostäder och kontor

Fredriksdal StockholmFredriksdal StockholmNU LÄGGS SISTA PUSSELBITEN i Hammarby sjöstad när det nya
området Fredriksdal växer fram invid Skanstullsbroarna och knyts
samman med Södermalm.

En viktig aktör i den stora
stadsomvandlingen i Fredriksdal
är Skanska som
bidrar till att skapa en levande
stadsmiljö i ett gigantiskt exploateringsområde.
– Vi har tagit med oss mycket lärdomar
från västra Kungsholmen som genomgått
en likande resa. En blandad stadsmiljö behöver
både bostäder och kontor men också
service i form av restauranger och butiker,
säger Caroline Arehult, vd Skanska
Fastigheter Stock holm.
Att nya stadsdelar kan växa fram
snabbt är västra Kungsholmen ett bevis
på. För 15 år sedan kändes området väldigt
otillgängligt och hade en karaktär
av industri.
– Idag är det en mycket populär del av
Kungsholmen som upplevs ligga väldigt
centralt i Stockholm, säger Peter Skott,
affärsutvecklingschef Skanska Nya Hem.

PÅ VÄSTRA KUNGSHOLMEN återstår
det nu 200 bostadsrätter med inflyttning
om ett par år för Skanska. I området har
Skanska även byggt sitt nya huvudkontor
Entré Lindhagen, ett större kontorshus
som man delar med Nordea, och inom
samma kvarter har Skanska även byggt
Väster malms Atrium, en bostadsrättsförening
med 190 lägenheter. På andra sidan
Essinge leden låg tidigare ett renodlat
verksamhetsområde, där har Stockholms
Stad skapat en ny stadsdel. Här ligger nu
700 lägenheter som Skanska varit med
och byggt.
– Vi har själva valt att flytta vårt huvudkontor
hit och det visar att vi verkligen
tycker om den här stadsdelen. Själva
startskottet till omvandlingen var
Skanskas köp av S:t Görans Barnsjukhus
för 20 år sedan. Utefter Lindhagengatan
började vi bygga kontor men ganska
snart insåg vi att det också fanns behov
av bostäder. Vi har även en markanvisning
för ytterligare 65 000 kvm kontor i
området, säger Caroline Arehult.

DET BÖRJADE MED två bostadshus
nedanför St Görans sjukhus år 2002 och
sammanlagt har 600 bostäder byggts längs
Lindhagensterrassen i en blandning med
kontor. Utvecklingen av västra Kungsholmen
har sedan dess gått i rasande fart
och fortsatt ned mot Mälaren med ett flertal
byggherrar involverade. Fram har vuxit
ett levande område med en bra mix av bostäder
och kontor. Genom sin styrka att
kunna utveckla stora integrerade stadsmiljöer
har Skanska haft en mycket betydelsefull
roll för områdets framväxt.
– Det känns otroligt hur fort det kan
gå. Tänk att en helt ny stadsdel skapats
på 15 år, som på ett fantastiskt fint sätt
läkt Kungsholmens sår. Att all nödvändig
infrastruktur, inte minst tunnelbana
fanns på plats, har säkert bidragit till
både den snabba processen och till områdets
popularitet, säger Peter Skott som
menar att läget vid Essingeleden är ytterligare
en plusfaktor, i synnerhet för
alla som arbetar i området.

ERFARENHETERNA från västra Kungsholmen
tar nu Skanska med sig när
Fredriks dal, den sista pusselbiten av
Hammarby sjöstad, ska byggas. På bostadssidan
handlar det om tre stora etapper
med 429 lägenheter, den första med inflyttning
2016. Området får också ett rejält
tillskott av nya arbetsplatser genom kontorsområdet
Sthlm New Creative Business
Spaces som innehåller ca 100 000 kvm
kontor. Kontors projektet är nu i full gång
och 2016–2017 är det inflyttning i den första
etappen på drygt 20 000 kvm. Parallellt
pågår också bygget av en ny bussdepå där
Skanska är entreprenör.
Sthlm New är ett spännande och viktigt
projekt. I dagsläget finns relativt få
kontorsmiljöer söder om innerstan, de
logistiska flödena i Stockholm är obalanserade
och nu jämnas de ut.
– Genom Sthlm New skapas en bättre
balans mellan bostäder och arbetsplatser i
Hammarby Sjöstad. Så det är en viktig
satsning för att få en bättre fungerande
stadsdel, poängterar Caroline Arehult.
Det stora intresset Skanska möter från
företag som är intresserade av att flytta
till Sthlm New, är ett bevis på att
Skanska tänkt rätt, menar hon.
– Tillsammans med våra arkitekter
skapar vi en stimulerande miljö för innovatörer
inom alla kreativa branscher:
mode, reklam, it, spel, media och musik,
fortsätter Caroline Arehult.

OMRÅDETS KRONJUVEL blir den 30
våningar höga skrapan Stockholm 01
med en skybar som erbjuder en enormt
häftig vy. Här finns möjlighet att ge sina
anställda en arbetsmiljö utöver det vanliga.
Inte undra på att kölistan växer för
varje dag.
– Folk vill bo i staden, i spännande
miljöer med liv och rörelse dygnet runt.
Fredriksdal blir en förlängning av
Södermalm, det blir ett fantastiskt område
med känslan av att bo och arbeta i
stan. De fina kajer som staden bygger
parallellt med våra projekt, ger oss
stockholmare dessutom en ny strandpromenad,
från Årsta längs hela Hammarby
kanal, avslutar Peter Skott.