Digital infrastruktur

STOKABMånga tycker att det är
självklart att staden ska
ansvara för vägarna och
avloppsrören. Lika självklart
är det för Staffan
Ingvarsson, vd på
Stokab, att staden ska
ansvara för den digitala
infrastrukturen.

Vi skapar förutsättningar
för att Stockholm ska
kunna hävda sig i den digitala
globala ekonomin
och samtidigt gör vi det möjligt att
minska de digitala klyftorna i staden,
säger han och menar att bolagets
uppgift är densamma idag som
när det bildades för 20 år sedan.
– Vi ska bygga och hyra ut svartfiber.
Det som förändras är hur och
till vem. Det är min uppgift att förstå
framtiden.
Svartfiber är ett uttryck som återkommer
i Stokabs värld. Fiber är de
kablar där data kan skickas som
ljussignaler i extremt hög hastighet
och som utgör ryggraden i internet
och alla andra moderna datornätverk.
Med svartfiber menas att det
inte finns några ljussignaler i dem.

– Stokab har bara hand om infrastrukturen
och inte några tjänster.
Man kan likna det med att
Stockholms stad bygger vägarna
men vi kör inte några bussar eller
bilar på dem, vi bygger förutsättningen
för att andra ska kunna göra
det, säger Staffan Ingvarsson.
På samma sätt som vatten-, avlopps-
och el-ledningar var en förutsättning
för industrialiseringen är ett
väl utbyggt fibernät en förutsättning
för digitaliseringen och det moderna
samhälle som idag byggs. Runt om i
Sverige finns cirka 170 lokala stadsnät
som drivs av kommuner.
Stockholms och Stokabs nät är det
absolut största. Alla kablar når tillsammans
35 varv runt jorden. Det
innebär att det inte bara är Sveriges
utan världens största öppna fibernätverk,
men det byggs fortfarande ut.
– Stokab och andra stadsnät är en
förutsättning för den konkurrens som
finns på marknaden och som gör att
du som konsument kan välja på
många olika tjänster. Konkurrensen
ger också lägre pris.
Stokab har nästan 1 000 kunder,
cirka 100 av dem är operatörer som
i sin tur säljer tjänster till andra.
Övriga kunder är stora och små företag
men även Stockholms läns
landsting och så klart Stockholms
stad är kunder. På Stokab jobbar
cirka 90 personer och bolaget omsätter
ungefär 700 miljoner kronor
och ska enligt ägardirektiven från
kommunfullmäktige leverera ett
överskott som ska återinvesteras i
mer infrastruktur. I år blir överskottet
drygt 190 miljoner kronor.
Samtidigt investerar Stokab 200
miljoner i nya fiberförbindelser.
– Vi finns i mer eller mindre alla
flerfamiljshus i staden. Nästa steg är
att nå alla kommersiella fastigheter i
ytterstaden och sedan uppgradera
nätet i innerstaden.

Målet är att alla fastigheter i Stockholms
stad ska vara anslutna till
Stokabs nät.
– Vi skapar en grundförutsättning
för att minimera de digitala klyftorna
och därmed ge en mer jämlik och
socialt hållbar stad. Vi ska göra det
lika enkelt för en företagare att vara
en del i den digitala ekonomin i
Rågsved som i Kista som vid
Sergels torg, säger Staffan
Ingvarsson.
Att Stokab kan stå för den stora
majoriteten av fiberutbyggnaden i
staden minimerar också onödiga
grävarbeten i gatorna. Fibertekniken
i sig är miljövänlig och ger möjlighet
för människor och företag att
leva ett mer digitalt liv.
– Ska Stockholm blir en fossilbränslefri
stad till år 2040 är ett väl
utbyggt fibernät en förutsättning som
bland annat möjliggör digitala möten.
Stokab ger också möjlighet för
stadens verksamheter att utvecklas.
– Nätet behövs både för dagens
och framtidens välfärdstjänster.
Äldreomsorgens arbete med att
kunna erbjuda digitala larm med
flera sensorer för att kunna märka
om någon ramlar, skicka högupplöst
video eller se om det börjar brinna
har redan kommit långt. Det här kan
ge ökad trygghet för äldre och anhöriga
men för att det ska fungera behövs
stabila höghastighetsuppkopplingar
som staden själv styr över.
Det har vi genom Stokab.
Bolaget och Stockholms modellen,
som just innebär att bolaget tillhandahåller
oberoende konkurrensneutral
svartfiber får mycket uppmärksamhet.
Runt 100 besök från runt om i
världen tas varje år emot.
– Många av våra kunder säger att
de aldrig skulle kunna ha funnits om
inte Stokab funnits. Vi ger en förutsättning
för nischade produkter och
tjänster och är därför en viktig del
av den it-scen vi har i Stockholm
och därmed också ett viktigt it-politiskt
verktyg för staden i utvecklandet
av Stockholm som framstående
it-stad