Solceller till ditt villatak – win-win för både miljön och din ekonomi

Installationen av solceller ökar kraftigt över hela landet. I Helsing­borg finns det i dag närmare 350 solcellsanläggningar. (Foto till vänster: Timo Julku)

Med solceller monterade på ditt tak bidrar du inte bara personligen till ett bättre klimat, du får dessutom lägre energikostnader. Win-win således.
Tillsammans med Öresundskraft kan du få en optimerad, skräddarsydd lösning för just dig och ditt behov. Du kan bli både självförsörjande på el och få en avkastning på upp till 12 procent per år.

Öresundskraft har som helägt kommunalt bolag sitt ansvar och sin del av hela kommunens klimat- och energimål. Enligt Helsingborgs långsiktiga solelsmål ska 10 procent av den el som används i staden år 2035 komma från solen. Ett tufft mål, med lång väg kvar. I dag står solenergin för cirka 0,6 procent i vår kommun, men till exempel Tyskland ligger på cirka 8 procent och Danmark på knappt 4 procent, så någon omöjlig siffra är det inte.

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar i hela Sverige steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgår därmed till totalt 44 000. Ökningen syntes även i den installerade effekten som uppgick till 698 MW – en ökning med cirka 70 procent sedan förra året visar statistik från Energimyndigheten.

Det är en stor ökning, men sett till hela Sveriges elproduktion utgör solenergi fortfarande en tämligen liten andel. Svenskproducerad el kommer i dagsläget främst från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärme. Solel utgör mindre än 1 procent av den totala elproduktionen.

Sveriges politiskt överenskomna energipolitik har satt målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Hur stor andel av det som ska vara solenergi är inte specificerat. Energimyndigheten har dock tagit fram ett strategiförslag, ett möjligt scenario för utvecklingen av sol-el fram till 2040. Myndigheten menar att cirka 5–10 procent av Sveriges totala elanvändning skulle kunna komma från solenergi år 2040.

Under 2019 fick Helsingborg 100 nya solcellsanläggningar och 51 procent mer solel. Största producent blev liksom tidigare anläggningen på köpcentret Välas tak. I dag finns det totalt 347 solcellsanläggningar i Helsingborg. De behöver bli många fler och takytor finns.

När Novus i början av det här året, på uppdrag av Sparbanken, gjorde en undersökning om skåningarnas inställning till solenergi visade det sig att mer än hälften, 56 procent, kunde tänka sig att göra en sådan investering. Av de som äger sin villa eller sitt radhus var siffran 62 procent. Nästan var tionde av dem som är positiva till att investera i solceller räknade med att göra det under närmaste året och ytterligare 16 procent på två års sikt. Av de som äger villa eller radhus räknar var tredje med att investera i solel inom två år.

Blir de siffrorna verklighet är vi på god väg och Öresundskraft arbetar hårt för att de ska bli det.

Men räcker vår sydsvenska sol till? Spanien är lätt att förstå, men Skåne?

Ja visst gör den det. Förutsättningarna är goda för solenergi i Skåne med tillräckligt med sol och ett lite kallare nordiskt klimat som kyler solcellspanelerna väl och därmed ökar effektiviteten i produktionen. Bästa förutsättningarna i Skåne finns längs den skånska sydkusten. Ett vanligt svenskt villatak med solceller kan producera en stor andel av elen som görs av med i huset, ibland mer.