Pilotprojekt med smarta lyktstolpar som kommunicerar med varandra

Framtidens belysning kommer snart att finnas i Helsingborg. Det är elljusspåret i Pålsjö skog som får smarta lyktstolpar med trådlösa kommunikationsvägar. Stolparna kan styras och övervakas centralt. Men detta är bara början på ett växande koncept som kallas Internet of things – sakernas internet.

I oktober började belysningen på det nya, nio kilometer långa, elljusspåret i Pålsjö skog att installeras av företaget Assemblin EL.

– Innan året är slut ska belysningsstolparna längs slingan ha tänts så att helsingborgarna kan motionera här även när vintermörkret lagt sig, säger Per Månsson, som är filialchef för Assemblin EL i Helsingborg.

Assemblin ligger i framkant när det gäller el, värme, sanitet, ventilation, data och telekom. I Pålsjö skog installerar man smarta lyktstolpar i ett pilotprojekt. Per Månsson berättar:

– Belysningen kan programmeras för att bete sig exakt så som man vill ha den. I Pålsjö skog kommer armaturen att bara vara tänd när det är aktivitet i närheten. När du joggar längs spåret så tänds ljuset framför dig, sedan kommunicerar stolparna med nästkommande armaturer som tänds – och släcks så småningom när du har passerat.

Per Månsson betonar att det här är det första steget till något mycket större. Stolparna bildar ett kommunikationsnät som kan användas till att koppla upp, skicka och ta emot en mängd information. Det handlar om att bygga upp den smarta staden med IoT-infrastruktur. IoT betyder Internet of Things – sakernas internet. Via sensorer kan vi koppla upp olika ”saker” till
internet och få relevant information och ge kommandon, precis som belysningen i Pålsjö skog. Det kan handla om övervakning av busshållplatser, fontäner, p-platser, ja alla de ”saker” i staden som man vill bygga in i kommunikationsnätet. Målsättningen är att Helsingborgs stad på sikt ska byta ut 30 000 belysningsstolpar och investera i ett trådlöst kommunikationsnät.

Pålsjö skog är det första projektet i sitt slag i Helsingborg. Därefter blir det Bruces skog, ett naturreservat i Helsingborgs östra delar, som ska få liknande belysning.

Ett annat av Assemblins stora projekt är Helsingborgs nya affärsdistrikt i Oceanhamnen. Här bygger Wihlborgs kontorshuset Prisma – en stadsikon med unik lyskraft genom 11 000 kvadratmeter glaspartier som reflekterar årstidernas växlingar. I denna spektakulära byggnad har Assemblin ett helhetsåtagande när det gäller el-installationer, som exempelvis belysning, inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passagesystem och nätverk.

Dessutom har Assemblin ytterligare fyra bostadsprojekt i Oceanhamnen med kompletta elinstallationer i lägenheterna.

Per Månsson betonar att mycket av företagets framgångar ligger hos medarbetarna som har lång erfarenhet av komplicerade uppdrag inom industri och fastighet.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där man känner att det går att påverka sin arbetssituation och där man får ta eget ansvar. På så vis kan vi behålla våra medarbetare och deras kompetens. Själv har jag arbetat inom företaget sedan 1980, säger Per Månsson.

Verksamhet

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner inom bland annat el, värme och sanitet, ventilation, automation, data och telekom. Företaget finns representerat i såväl Sverige som Norge och Finland. Här i landet hittar man Assemblin på ungefär hundra orter. En av dessa är Helsingborg, där 75 personer arbetar på el-avdelningen.
Bland projekt inom entreprenadsidan finns bland annat bostäder, skolor, förskolor, kontorskomplex och infrastruktur.

Miljö

För Assemblin är hållbarhet ett brett och långsiktigt åtagande som innebär att man försöker förstå och ta ansvar för de fulla konsekvenserna av de beslut som fattas – både för den egna verksamheten, och för omgivningen. Utgångspunkten är att Assemblin ska vara ett ansvarsfullt och värdeadderande företag i förhållande till alla viktiga intressenter, men även i för­- hållande till samhället och miljön i stort.