HÄR SKAPAS FRAMDRIFT TILL VÄRLDENS FARTYG

Ett par kilometer (1 nautisk mil, 1852 m) utanför
Kristinehamn finns Kongsberg Maritime
Sweden AB:s anläggning alldeles vid Vänerns
strand, strax intill en småbåtshamn där några av
företagets medarbetare har sina båtar. Dessa
dock något mindre än de vars propellrar det
handlar om inne på anläggningen. Här produceras
propellrar till världens största fartyg.

Tidigare tillhörde vi Rolls-Royce,
men sedan april i år är det Kongsberg
Maritime som är ny ägare. Då
Kongsberg främst är inriktade på styroch
kontrollsystem är det en perfekt
matchning med våra propellrar och tillhörande
produkter. På så vis kan vi
bygga större integrerade och kompletta
system. Företaget finns i 35 länder och
blir nu en ännu större global aktör. Efter
några års nedgång i fartygsbyggande
ser vi nu en ökad orderingång och omsättning,
särskilt genom att det byggs
fler kryssningsfartyg där vi har många
av våra kunder.

– Förra året lanserade vi en ny produkt,
ELegance POD, som i form och
funktion är ungefär som en elektrisk utombordare.
Det är en elmotor integrerad
med propellern som monteras i aktern
på fartyget, därmed behövs ingen
drivaxel inne i fartyget. Det är en rejäl
”aktersnurra” där den minsta väger 27
ton med propellrar på upp till 5–6 meter
i diameter. Båtarna som produkten är
avsedd för är från cirka 70 meter och
uppåt. Eftersom man inte har axlar så
blir det låga vibrationer och inte så
mycket buller, vilket kan vara lämpligt
till kryssningsfartyg.
– Kongsberg Hydrodynamic
Research Centre är en viktig del i produktionen.
Där tar man fram formen på
produkterna, och designen på propellerbladen
samt gör utprovning i kavitationstunnlar
med skalmodeller.

– Det går bra för Kongsberg i
Kristinehamn, vi har de senaste två åren
anställt många inom olika ingenjörsområden,
exempelvis maskin, hydraulik
och elektronik. Just nu letar vi efter
konstruktörer och projektledare, vi rekryterar
både från Kristinehamn och
där det finns högskoleutbildningar som
matchar vår verksamhet. Ibland krävs
specialkompetens och då rekryterar vi
från andra delar av landet, exempelvis
serviceingenjörer. I den rollen är det
inget måste att de är stationerade i
Kristinehamn, eftersom det förekommer
resor till kunder över hela världen.
Som företag tycker vi mångfald är viktigt
och jobbar med att få in en större
bredd till företagets olika teknikområden.
Detta lägger vi fokus på under rekrytering,
som jag främst arbetar med.

– Jag har jobbat på företaget i tretton
år och tycker att det är väldigt roligt,
här finns alla möjligheter att utvecklas
och få arbeta med spännande produkter
och ny teknik. Som projektledare är
man med i hela kedjan från order till
slutlig produkt. På propellersidan har
jag såväl fiskebåtar till Danmark, som
kryssningsfartyg till Korea. Och nu arbetar
jag även med den helt nya produkten
ELegance POD. Genom att
samarbeta med andra delar av organisationen
får jag insyn i ett antal enheter
och system som integreras för att det
ska kunna fungera. Min roll är att hålla
ihop alla delar i produktionen med kontrakt
och ekonomi, och ha kontakt med
kunderna som finns över hela världen.
Varje produkt är unikt framtagen för ett
specifikt fartyg, så här går ingenting på
löpande band.