Snart invigs hotell och mässa vid ÅbyTravet

Nu sätts de sista pusselbitarna
för Åby Arena. Våren
2019 slås portarna upp för
ett nytt och pampigt upplevelsecenter
med hotell- och
mässkomplex i anslutning
till travet.

Upploppet för den nya publika
delen av ÅbyTravet har
påbörjats. Mäss- och evenemangshallen
på 10 500
kvadratmeter öppnar i januari 2019.
Hotellet i 16 våningar med totalt 223
rum väntas ta emot sina första gäster
några månader senare. Därtill kommer
flertalet restauranger, mötesytor och
en friskvårdsanläggning. Åby Arena i
sin helhet invigs i april 2019.
– Åby Arena blir en unik destination
i Västsverige i fråga om större
evenemang och kommer att locka besökare,
inte bara från vår region. Det
gynnar givetvis hela Mölndal som hittills
inte haft en arena av det här slaget,
säger Johan F Lundberg, vd för
ÅbyTravet.

Med trav, mäss- och evenemangshall
och hotell i spetsen är målet att gå
från nuvarande cirka 100 000 årliga
besökare till upp emot 400 000.
Samtidigt skapas minst hundra nya
permanenta arbetstillfällen i kölvattnet
av satsningen.
I samband med utvecklingen av
Åby Arena renoveras och förnyas också
ÅbyTravets befintliga lokaler.
Visionen är att bli Europas modernaste
tävlingsanläggning.
– Åby Arena som helhet, med alla
olika ingredienser och publikupplevelser,
är något helt nytt i Sverige. Med
en destination som lever sju dagar i
veckan får vi nu förutsättningar att
lyfta travet och därigenom bidra till att
vända trenden inom svensk travsport.