Intelligens ska prägla Södra Trönninge

Soptunnor med sensorer som
känner av när de ska tömmas,
lyktstolpar som reagerar på
rörelse eller solceller som förser
området med energi. Det
är bara några av idéerna som
Derome har för hur man kan
göra Södra Trönninge till en
intelligent stadsdel.

– Vi vill att människorna som bor här
ska ha rätt förutsättningar för en
hållbar livsstil, som värnar om våra
naturresurser, säger Peter
Mossbrant, vd för Derome Hus. Idag
finns tekniska lösningar som ger oss
helt nya möjligheter att tänka smart
gällande stadsutveckling.

Förutsättningar för ett smart liv
När projektet nu är i planeringsstadiet
undersöks förutsättningarna för
att hushålla med energi. Smart avfallshantering
som minimerar transporter,
gatubelysning som sparar energi
när ingen rör sig i området, bilpooler,
kommunikationsapplikationer
och solcellsdrivna laddstolpar
för elbilar är bara några exempel.
– Vi bidrar med infrastruktur,
smart teknik och kraft för att vi tillsammans
ska kunna använda resurserna
mer effektivt, säger Björn
Sjöström, vd för Varberg Energi.
Här ska det vara lätt att göra rätt –
både för miljön, medmänniskorna
och individen.

Helheten är viktig
Derome har historiskt arbetat mycket
med förbättring av huskonstruktionerna
för att spara energi. Nu är
man trygg med hur husen byggs och
inriktningen är nu att tänka längre
gällande tekniska lösningar i området
som skapas.
– Vi är samhällsbyggare och det
innebär att vårt uppdrag inte slutar
när husen är byggda, säger Peter
Mossbrant. Det handlar om att vi vill
bygga en trygg stadsdel som ger
människorna som lever där, rätt förutsättningar
för att kunna leva smartare
och dra nytta av den teknik som
finns.