I Södra Trönninge växer framtiden Varbergs största stadsdel i trä

 

Norr om Göingegården, där
Himleån sakta flyter fram och
naturstigarna slingrar sig genom
landskapet, planeras nu
för en ny, levande stadsdel
helt byggd i trä. Naturen i området
Södra Trönninge ska flätas
samman med bostadskvarteren
och skapa ett hållbart
samhälle där människor
kan leva och utvecklas.

– Vi ska inte bara bygga hus. Vi ska skapa
något vackert, områden som tar tillvara
de naturliga omgivningarna här,
säger Göran Olsson, projektutvecklare
på Derome Mark & Bostad. Fiskelivet
ska få fortsätta frodas i Himleån, ridklubben
ska kunna njuta av naturen på
ridvägar och de boende ska känna sig
trygga.

Den intelligenta stadsdelen
Här planeras byggnation av 900 bostäder
i trä och stadsdelen ska präglas
av hållbarhet och intelligens. Poolbilar,
solceller, smarta lyktstolpar och
sopstationer och laddstationer för elbilar
är några exempel.
– Vi har alla förutsättningar att
minska miljöbelastningen och skapa en
stadsdel som är hållbar och tar hänsyn
till både djur, natur och människorna
som bor här, säger Göran Olsson.

Dialog med kommun och medborgare
Här ska villaområden kombineras med
flervåningshus för att skapa en trivsam
dynamik. Ett visionsarbete för Södra
Trönninge, eller Norra Göingegården
om man så vill, inleds under våren tillsammans
med Varbergs
kommun och
medborgarna.
– Det är flera bostadsprojekt på gång
i Varberg nu och vårt område i den natur-
och skolnära miljön kommer att
komplettera stadsprojekten. Genom
att erbjuda ett tryggt boende, med cykelavstånd
till centrum kommer vi att
bidra till att skapa en större attraktionskraft
för hela Varberg.