Den snåriga vägen mot giftfri miljö – Barnen är särskilt sårbara

Skydda barnenBoken ”Makt Plast Gift & Våra barn”
gavs ut 2014 och blev snabbt en
storsäljare. Ethel Forsberg, tidigare
generaldirektör för Kemikalieinspektionen
i nio år, beskriver här
maktspelet kring kemi, ekonomi och
politik. Boken ger även fakta kring
olika ämnens giftighet
farliga PVC-plasten.

Kasta alla gamla plastleksaker
som är äldre än 4–5 år. Här finns
flera riktiga värstingar som nu
är förbjudna, säger Ethel Forsberg,
vars engagemang för en giftfri miljö,
i synnerhet för våra barn är, är lika starkt
som någonsin tidigare.
Hon berättar om de ständigt närvarande
hoten mot vår hälsa. Alla dessa osynliga kemikalier
som vi möter varje dag i produkter
runt omkring oss och där barnen är särskilt
sårbara.
– Barn är ju inte är färdigutvecklade,
vare sig hjärnan eller hjärt- och kärlsystemen,
det gör att de är mer mottagliga att ta
in hormonstörande kemikalier i kroppen,
som helt enkelt luras att ta in dem som byggstenar
i hormonsystemen.
Ethel Forsberg pekar dels på det faktum att
små barn har ett annat beteende än oss vuxna,
dels på att de i förhållande till kroppsstorlek
är kvantitativt betydligt mer utsatta
för gifter. Mycket av dessa kemikalier finns
i vår inomhusmiljö, i all elektronik, i väggfärger,
mattor och golv. Olika gifter som
hela tiden läcker ut i den luft vi andas och
där barnen som sagt är mest utsatta där de
kryper och leker på golven, undersöker och
stoppar saker i munnen.
– Det är viktigt att skydda barnen så
långt det är möjligt, givetvis i deras hemmiljö
men även i förskolor och förskolor.
Och där har givetvis kommunerna ett stort
ansvar att se till att barnen vistas i en så
giftfri miljö som möjligt. Det handlar både
om själva lokalerna, att styra bort kemikalier
i byggmiljön, och om alla de olika grejer
som barnen kommer i kontakt med, inte
minst leksaker för förskolebarnen.
Ethel Forsberg betonar vikten av att
granska förekomsten av plast extra noga, i
synnerhet som den förekommer praktiskt
taget överallt, inte minst i textilier och elektronik.
Just elektronik – tv, datorer, ljudanläggningar
och mobiltelefoner – innehåller
hela 76 klassificerade hälsofarliga ämnen.
– Även våra kök är fyllda av plastprodukter
av olika slag, allt från plastpåsar,
plastburkar och plastredskap till teflonpannor,
vars plasthinna består av de mest
svårnedbrytbara ämnen som överhuvudtaget
finns. Att få bort all plast från köket
är givetvis svårt men se åtminstone till att
helt och hållet sluta att värma mat i plast,
betonar Ethel Forsberg.
Det som är varmt, fuktigt och surt är,
förklarar hon, är en perfekt miljö för farliga
ämnen att lämna plasten. Om möjligt,
undvik även att köpa platsinpackad mat,
packa åtminstone om den hemma.
– Det här är jätteviktiga frågor att prata
om, att informera och diskutera kring, både
i hemmen och bland politiker. Det handlar
ju ytterst om att skydda våra barn, poängterar
Ethel Forsberg.

Engagerade konsumenter kan definitivt
föra frågan om giftfria miljöer framåt, menar
hon. Men ingenting går med automatik,
det här är inget enkelt arbete eftersom
vi hela tiden utsätts för nya kemikalier i
snabb takt.
– Våra politiker förstår och inser problemen
men granskning och lagstiftning
går alldeles för långsamt. Som det nu är
springer utvecklingen ifrån kemikaliepolitiken.
Vi har ju ett nationellt kvalitetsmålom en giftfri miljö. Ska vi nå dit måste vi
också få verktyg så att lagstiftning att förbjuda
farliga ämnen kan hålla jämn takt
med utvecklingen av nya kemikalier som
hotar vår hälsa, avslutar Ethel Forsberg.
Fotnot. Ethel Forsbergs föredrag om boken
vid Sekoms årsmöte 2015 finns på hemsidan
www.sekom.se (i filmarkivet).