Det ska vara lätt att göra rätt!

PastapendlareSIGTUNA VATTEN & RENHÅLLNING AB
är ett kommunägt
bolag, som ska förse kommunens
invånare och företag med tjänster av hög kvalitet
inom VA och avfallsområdet. Vår verksamhet ska
vara hållbar, nära och pålitlig.

På vår hemsida www.sigtunavatten.se kan du
hitta information om avfallshantering och VA, i
både stort och smått. Här finns nyheter som berör
våra verksamheter och även möjlighet för dig att
lämna synpunkter till oss.

På hemsidan kan du även utföra beställningar
när det passar dig.

Vi bygger nu upp SMS-tjänst och kundsidor,
så att vi via SMS kan nå er, våra kunder på ett
snabbt och smidigt sätt. Och, en Kundsida som
ni själva kan logga in på, för att se er egen faktura,
vattenavläsning och tömningsdagar för ert
avfall.

Vi finns i en Ekokommun där du har möjlighet
att sortera ut ditt matavfall, som går till produktion
av biogas och biojord. Alla våra sopbilar drivs
med matavfall från Sigtuna kommun, visst är det
fantastiskt. Om du inte redan sorterar ut matavfall
– kontakta oss för att få ett sorterat abonnemang
och ett startpaket.