Hållbart resande Bilister kan bli cyklister

Kan inbitna bilister bli nöjda
och glada cyklister? Ja, det
är något som Sandra Viktor
är helt övertygad om. Och
det efter ett lyckat försök från
kommunens sida att låna ut
elcyklar till bilister.

Vi vill stimulera fler att resa hållbart,
att fler helt enkelt ska välja att cykla,
gå eller resa kollektivt, säger Sandra Viktor.
Hon jobbar som kommunikatör för
Hållbart resande på Linköpings kommun
med Mobility management som fokusområde.
Det vill säga att ändra människors
attityder, beteenden och normer.
Och nu vet hon att det fungerar, bilister
kan bli cyklister.
Under tre år har 500 bilister i Linköping
fått möjligheten att på prov låna en
elcykel under två veckor. Utvärderingen
visar att satsningen var lyckad. Hälften av
bilisterna säger sig ha börjat cykla mer än
tidigare. Hela 30 procent säger att de ska
köpa en elcykel.
– Vi ser nu att det går att nå resultat, att
det går att ändra människors resvanor. Det
var uppenbarligen inte så jobbigt att cykla
som många trodde, säger Sara Viktor.

Att åka ensam i en bil med fossilt
bränsle är naturligtvis inte optimalt, vare
sig för miljön eller ur ett hälsoperspektiv.
Det inser nog alla, i synnerhet när det gäller
korta sträckor i en växande stad.
– Vi fokuserar främst på dem som har
mindre än fem kilometer till jobbet, att de
ska inse fördelarna med att välja bort bilen.
På just korta sträckor är cykeln verkligen
konkurrenskraftig i Linköping, betonar
Sandra Viktor.
Att få fler att därför ställa bilen är också
bakgrunden till projektet Grön resplan
för Science Park Mjärdevi. Målet är
bland annat att få kunskap om vilka åtgärder
som är mest effektiva för att minska
tjänste- och pendlingsresor och därmed
koldioxidutsläppen. Med andra ord
att få fler att resa hållbart.

I hela området, där cirka 7 000 personer
arbetar, ska koldioxidutsläppen från
transporter minska med 15 procent på två
år. Här arbetar kommunen tillsammans
med Östgötatrafiken, företagen och fastighetsägare
med olika lösningar och åtgärder.
– Det handlar om allt från smidigare
och snabbare kollektivtrafik till förbättrade
cykelvägar, hyrcykelsystem, säkra
cykelställ men inte minst om normer och
beteenden, förklarar Sandra som självklart
lever som hon lär.
– Jag cyklar året om, fram och tillbaka
till jobbet varje dag. Jag bor i Lambohov
så det blir en mil om dagen. Vi som promenerar
och cyklar får ju därmed också
motion i vardagen, helt gratis. Så varför
inte ta vara på den möjligheten?

Text: Per-Åke Hultberg