Vi finns i Malmös nyaste centrala stadsdel – Sorgenfri

Utmed Industrigatan bygger vi två fastigheter bestående av parkeringshus,
kontors- och butikslokaler samt ett flerbostadshus med 17 st hyreslägenheter.
Parkeringshuset är kärnan i fastigheten som byggs in med huskropparna
för hyreslägenheter och lokaler.
Första inflytt sommaren 2018.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om möjligheter i Omnibussen 2.