Hållbar stadsutveckling Det börjar i Malmö

Malmö är inne i en otroligt spännande fas där det
byggs och utvecklas i hela staden: bostäder, skolor,
arbetsplatser, infrastruktur, mötesplatser,
kultur, kollektivtrafik osv. På översiktskartan på sidan 6–7
ser du några exempel på vad som händer och att alla delar
av staden berörs. När vi är mitt inne i denna snabbväxande
fas är det otroligt viktigt att vi har fokus på att skapa och
utveckla goda livsmiljöer i staden utifrån visionen om en
tät, grön och blandad stad. Detta ställer höga krav på oss
som bor och arbetar i staden.

Vi skulle vilja påstå att vi står inför helt nya utmaningar
och möjligheter. När fler vill bo och arbeta i Malmö behöver
vi hitta lösningar där vi använder stadens begränsade
utrymmen mer effektivt och hållbart samtidigt som vi alltid
måste ha fokus på oss människor. När staden växer behöver
vi planera och utveckla staden på ett annat sätt än tidigare.
Vi behöver väga flera aspekter, idéer och åsikter för
att hitta en balanserad utveckling för staden och
Malmöborna. På så sätt är världen och stadsutveckling lite
mer komplex idag än tidigare.

Ett viktigt ställningstagande som Malmö stad har
gjort är att arbeta målmedveten med att nå FN:s 17 globala
hållbarhetsmål. Genom att jobba med dessa mål i vardagen
kan vi konkret göra den skillnad vi behöver för att säkra
en levande och sammanhållen stad. För att nå målen är
samarbete och samverkan med näringslivet, ideella föreningar,
akademi och andra offentliga aktörer oerhört viktigt.
Malmö är och ska fortsatt vara en förebild när det gäller
nytänkande och hållbar stadsutveckling. Tillsammans gör
vi så att framtiden börjar här.