VÅRT UPPDRAG … ”MER ÄN ATT BARA HYRA UT LÄGENHETER”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT JOBBA INOM ALLMÄNNYTTAN, är inte som att jobba
på ett bostadsbolag, vilket som helst. Det är mycket mer.

Det säger Wivecka Ljungh, HR- och
kvalitetschef på Mimer, som är det
största bostadsföretaget i Västerås och
ägs av Västerås stad.
– Naturligtvis bygger vi hus, förvaltar
dem och hyr ut dem, precis som många
andra bostadsbolag, men med Västerås
stad som ägare har vi uppdraget att också
vara med och bygga och utveckla staden
– för människorna.
– Vi bygger inte bara hus. Fokus är på
människorna. Vi bygger för människorna
i husen. Vi är med och utvecklar bostadsområden
som ska passa alla människor.
Alla åldrar, olika nationaliteter, olika
samhällsklasser. Vi är till för alla. Vi är
helt enkelt västeråsarnas egna bostadsbolag,
poängterar Wivecka Ljung.

MIMERS VISION ÄR att bli Sveriges bästa
bostadsföretag och det genom att ha
nöjdast kunder av alla. Årligen görs NKIundersökningar
som står för Nöjd Kund
Index och är ett mått på hur nöjda kunderna
är.
Vi satsar på ett NKI 90, det är riktigt
högt, högre än något vi sett. Men vi ska
också ha de mest nöjda medarbetarna, säger
Wivecka Ljungh.
Great place to Work är en årlig lista på
Sveriges bästa arbetsplatser. Där har
Mimer satt upp ett eget mål om att vara
bland de tre bästa i Sverige.
– Men vi nöjer oss inte med
det. Vi arbetar nu för att också
få ta emot ”Utmärkelsen
Svensk Kvalitet” ur Kungens
hand, säger Wivecka
Ljungh och skrattar.

UTMÄRKELSEN SVENSK
KVALITET är, förklarar
hon, Sveriges mest prestigefyllda
kvalitetsutmärkelse
för framgångsrika
organisationer. Priset delas
årligen ut till ett företag
som är en förebild
när det gäller arbete med
hög kvalitet. Mimers
målsättning är att allt det här ska ske
samma år, 2020.
Då kan man undra, hur jobbar ni för
att nå era högt ställda mål?
– Vi ska göra det genom att vi alla, alltid
lever utifrån våra värderingar – ”Omtanke,
Nytänkande och Engagemang”. Ska vi
lyckas måste vi ha stor omtanke om våra
kunder. Vi som bostadsbolag är de som tar
störst del av våra kunders inkomst varje
månad. Vi är viktiga. Bostaden är en stor
del av tryggheten för människor. Det innebär
att vi har ett stort ansvar. Det måste vi
hantera med Omtanke.
Även med Nytänkande. För att hänga
med i samhällsutvecklingen, digitaliseringen,
miljöutmaningarna och de sociala utmaningarna,
gäller det att tänka nytt, hela tiden.
– Vi måste också visa stort engagemang
för vårt uppdrag och våra kunders
behov.

FORSKNING VISAR att det vanligtvis bara
är 16 procent av ett företags anställda
som känner engagemang i sitt arbete. Den
siffran är definitivt betydligt högre hos
oss på Mimer. Men här finns ändå utvecklingspotential.
Vi vill ha 100 procents engagemang.
– För att nå dit måste vi arbeta på olika
sätt. Det gör vi. Vi ser nu hur kvaliteten
bara blir bättre och bättre och kan samtidigt
konstatera att vi verkligen
har engagerade och motiverade
medarbetare. Så genom
våra värderingar,
som vi kallar ONE, är vi
helt övertygade om att vi
ska lyckas.