Känsla och hög kvalitet avgörande när Stenberg renoverar

TågaborgStenbergbygg startades för tjugo år sedan i Helsingborg av Michael
Stenberg. Nu har företaget ett 40-tal anställda med verksamhet inom
renovering och tillbyggnad. Alltifrån kök och badrum till stora
fastighetsprojekt – alltid med kvalitet och känsla.

Det är unika projekt som växer fram, och det är ett privilegium att få
arbeta som vi gör, säger Stenbergbyggs ägare Michael Stenberg.
Kvalitet, kunskap och kommunikation är ledord när företaget
tar hand om ett projekt inom renovering och tillbyggnad.
– Vi tar helhetsansvaret och samordnar byggprocessen i en nära dialog
med våra kunder. Tillsammans sätter vi upp de mål som ska uppnås, oavsett
om det gäller stora byggprojekt eller en köksrenovering. Vi gör det
oftast till fast pris, vilket upplevs som en trygghet av våra kunder.

Michael Stenberg talar helst om känsla, funktionalitet och kvalitet.
Och han talar sig gärna varm om ett hus som man renoverar på Tågaborg,
ett äldre hus som kan tjäna som exempel på hur Stenbergbygg renoverar
med känsla och kvalitet in i minsta detalj. Till yttertaket har man fått fram
nästan identiska takpannor från det tyska tegelbruket som fanns mellan
1850 och 1972.
– Vi köpte det här vackra gamla huset från 1903, som har sin egen
historia, men har blivit väldigt förvanskat under åren. Det är renoverat i
olika omgångar med detaljer som inte passar, fönster som är moderna
och färger som inte fungerar.
Michael Stenberg– Vår renovering görs, vill jag påstå, med
mycket känsla för att totalförädla det gamla
huset och göra det så vackert som det var en
gång. Den här renoveringen blir på så vis ett bra
exempel. Det är så här jag vill jobba både för mig
själv och för mina kunder. Det blir inte dyrare för
att man väljer kvalitet, tvärtom – gör man rätt
och bra från början så slipper kunden obehagliga
överraskningar när jobbet är klart.
– Våra kunder har ofta en vision eller en bild i
tankarna av vad de vill ha. Då gäller det för oss att
tolka önskemålen och tillsammans se till att visionen
blir verklighet – det handlar om kommunikation,
känsla och lyhördhet, säger Michael Stenberg.
Det nämnda huset på Tågaborg kommer att vara
till salu våren 2015.

Michael Stenbergs företag är specialiserat på renovering,
om- och tillbyggnad. Hög kvalitet är prioriterat i varje projekt.