Bostadsbolaget som tar samhällsansvar– VI ÄR I NORRKÖPING FÖR ATT STANNA

RIKSHEMRIKSHEM HAR på några
få år etablerat sig som
ett av Sveriges största
bostadsbolag. Ambitionen
är att alltid vara det största
bostadsbolaget på respektive
ort, vid sidan av
det kommunala.

Det säger Fredrik Edlund,
regionchef Rikshem Norrköping.
Han betonar att
bolagets framgång framförallt
beror på två saker, socialt ansvarstagande
och just målet att
alltid vara näst störst, vilket man
också är i Norrköping.
– Vi etablerar oss enbart i städer
och regioner med tillväxt,
framåtanda och utvecklingspotential.
I det avseendet är Norrköping
väldigt intressant, med
en bostadssituation som ändrats
radikalt på bara 5-10 år, säger
Fredrik Edlund.
LÄNGE HAR NORRKÖPING lidit
av ett överskott av bostäder. Nybyggnationen
har varit mycket
låg. Samtidigt har befolkningen
ökat kraftigt. Det gör att det idag
finns en mycket stor efterfrågan
på nya bostäder.
– Väldigt många är nu intresserade
av att köpa mark och att
bygga. Det är en helt ny situation
i Norrköping som är mycket
spännande. Självklart vill vi vara
en del i den utvecklingen, berättar
Fredrik Edlund.
Rikshem har flera potentiella
bostadsprojekt som kan komma
att påbörjas den närmaste tiden.
Det handlar både om förädling av
befintliga fastigheter och om nyproduktion.
Oavsett vilket är alltid
utgångspunkten hållbarhet.
Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden
och AMF Pension, vilket innebär
stora krav på socialt ansvarstagande
och samhällsansvar.
– Vår vision är att vara en privat
allmännytta. Därför gör vi
inga kortsiktiga affärer, utan arbetar
och investerar långsiktigt.

ETT EXEMPEL PÅ samhällsansvar
är storsatsningen på sommarjobb
för ungdomar. Rikshem
är det bolag som erbjuder flest
sommarjobb per anställd i hela
Sverige.
– Att ta ett socialt ansvar är
en självklar del i vårt arbete
och nödvändigt för en positiv
samhällsutveckling, poängterar
Fredrik Edlund.
Lika självklart är att Rikshem
ska växa. På drygt fyra år har
man byggt upp en fastighetsportfölj
på 25 miljarder kronor. Enligt
affärsplanen ska den siffran växa
med det dubbla. För att även fortsättningsvis
kunna expandera
krävs att själva bostadsbyggandet
samtidigt förbättras och standardiseras.
– Vi kan inte uppfinna hjulet
varje gång. Därför har vi utvecklat
ett särskilt designhus för nybyggnation
av både hyres- och
bostadsrätter. Fokus är hög standard
och låg produktionskostnad
för att uppnå rimliga hyror.
RikshemLångsiktig hållbarhet är A och O,
avslutar Fredrik Edlund.