Vårt mål är att ta hand om, förbättra, skapa nytt.

FamnaIdéburen vård och social omsorg finns runt om
i Sverige. Medlemmar i riksorganisationen
Famna bedriver vård, boende och rehabilitering
som alla har kvalitetsutveckling och våra
verksamhetsidéers förverkligande som gemensam
drivkraft. Här bedrivs omsorg om barn, ungdomar,
äldre, kvinnor, familjer, flyktingar och mycket mer.

Vi drivs av våra verksamhetsidéer som är att sätta
patienter, brukare och deltagare i centrum.
Lotta SäfströmFör att det är vad vi vill, och för att det är vårt
mål: ta hand om, förbättra, skapa nytt. Därför återinvesterar
vi vinsten. Därför utvecklar vi kvaliteten.
Och i våra olika verksamheter pågår ett ständigt
kvalitets- och utvecklingsarbete. Det sker nära
de människor vi arbetar med, och det sker genom
våra anställda, från undersköterska till ledning,
långsiktigt och uthålligt. Flera av våra verksamheter
har funnits i femtio, hundra år och mer.

De anställdas engagemang och kunnande i
kontakt med våra patienter och brukare är det
som skapar nya metoder för vård och omsorg.
Ofta är brukarnas inflytande avgörande – de är
partners i skapandet av en god vård och omsorg.
Idéburen välfärd pågår varje dag, dygnet runt,
hela året runt, i hela Sverige. Tillsammans representerar
vi en verklig mångfald i metod och idé
för att utveckla svensk vård och social omsorg.

I den här bilagan finns flera exempel på den
bredd som de professionella idéburna verksamheterna
representerar. Hoppas att denna tidning kan
inspirera till att ta kontakt med någon av medlemmarna
eller oss på Famna för att diskutera vilken
roll idéburen vård och social omsorg kan spela i
just dina sammanhang.

Lotta Säfström
Ordörande Famna