Ulrika Stuart Hamilton, sedan augusti generalsekreterare för Famna, hur känns det?

 

 

 

Bräcke Diakoni förskolorPå sitt förra jobb som statssekreterare hos dåvarande
jämställdhetsministern Maria Arnholm, kom hon bland
annat i närkontakt med politik som rör civilsamhället.
Det finns en stor bredd på verksamheter inom den idéburna sektorn.

-Jätteroligt, mycket mer spännande
än jag kunde föreställa mig. Det
är verkligen roligt att gå till jobbet.
Vård och omsorg är en sektor
som jag tidigare inte jobbat med, även om
jag tangerat det på olika sätt, så det är
mycket lärorikt. Bara att besöka våra fantastiska
medlemsföretag är väldigt intressant.
Jag har hunnit med fina äldreboenden,
förskola för barn med funktionshinder, vård
i livets slutskede, öppen förskola för EUmigranter,
boende för ensamkommande
flyktingbarn och en rad andra verksamheter
som visar på bredden inom den idéburna
sektorn. Faktum är att en tredjedel av alla
våra medlemsorganisationer är involverade
i den nu högaktuella flyktingmottagningen,
något som verkligen visar civilsamhällets
betydelse för vår välfärd.

Vad tar du med dig från regeringskansliet
till Famna?
– Vi jobbade, som sagt med frågor som
tangerar det som Famna står för. Jag var
bland annat med om att ta fram direktiven
till Dan Ericssons civilsamhällesutredning,
som brett ska undersöka möjligheterna att
underlätta för det civila samhällets organisationer
och analysera och bedöma organisationernas
särart. Utredningen ska även
komma med förslag på hur offentlig upphandling
ska fungera bättre. Så jag lärde
mig ganska mycket i det jobbet om civilsamhällets
stora betydelse och dess roll i
välfärdssamhället och hur engagemanget
ser ut.

Du har även varit vice vd på den
oberoende tankesmedjan
Entreprenör skapsforum.
– Ja, även därifrån har jag med mig erfarenheter
som jag kan ta med mig i det här
jobbet. Frågor som rör entreprenörskap, om
att förverkliga sina idéer och omsätta dem i
ett företagande. Det vill säga, precis det
som varit grunden till alla de idéburna företag
och organisationer som nu är våra medlemmar.

Så hur ser du på din roll som Famnas
generalsekreterare, vad vill du att ni
tillsammans ska uppnå?
– Att på olika sätt förbättra villkoren för
våra medlemmar. Att vi tillsammans ska
vara kraftfulla och professionella gentemot
riksdag och regering, men också regionala
och kommunala beslutsnivåer. Vi ska påverka
utfallet i civilsamhällesutredningen,
men även den så kallade välfärdsutredningen
som Ilmar Reepalu ansvarar för. Vi finns
med i referensgruppen till båda. Det gäller
också att synas i det offentliga samtalet, att
vara tydliga mot beslutsfattare, och framförallt
tydligöra vår särart, att visa styrkan och
fördelarna med idéburen verksamhet.
– Ska vi nå framgång måste vi vässa argumenten,
peka på verkliga problem och
komma med konkreta förslag. Till exempel
i den aktuella frågan om implementeringen
av EU:s upphandlingsdirektiv i svensk lagstiftning.
Det handlar om förbättrade möjligheter
för våra medlemmar att kunna
delta i offentlig upphandling.
Regeringen har inte fullt ut tagit
till vara möjligheterna som ges
av direktivet så vi fortsätter tjata
om det. Det är jätteviktigt
med nya och förbättrade villkor.
– Men jag är fortfarande ny på
jobbet och tar mig an uppgiften
med ödmjukhet, stora
öron och ögon. Att jag
har mycket att lära är
väldigt inspirerande.

Bilden är från en
av Bräcke Diakonis förskolor.

Ulrika Stuart
Hamilton, generalsekreterare
för Famna.