Lund – med plikt att leverera

 Lund är Sveriges äldsta stad. Samtidigt – med sin stora studentpopulation
– en ständigt ung stad. Historiskt har det gjort att
Lund inte varit känslig för trender, utan har kunnat gå sin egen
väg – men som har valt utveckling framför stagnation.
– Lund är en kommun stadd i förändring i en positiv rörelse
framåt, säger Anders Almgren (s) kommunstyrelsens ordförande.

En av Lunds allra största tillgångar är närhet. Det är gång och
cykelavstånd till världens främsta forskare, innovatörer
och kulturpersonligheter. Därför kommer Lund ständigt i
topprankning med epitetet ”årets” framför; årets cykelkommun
årets klimatkommun, årets ”bäst att bo” i för unga och finalplats
för årets superkommun, för att nämna några.
– Lund har ett försprång på många områden. Vi har visat
att det går att ha stark ekonomisk tillväxt och stor befolkningsökning
samtidigt som klimatpåverkan radikalt minskas,
säger Anders Almgren.
Men med framgången går det inte att luta sig tillbaka i
självgodhet. Framtiden skapas i stället i den öppna, innovativa,
kunskapstradition som staden grundat sin framgång på,
menar stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning.
– Vi har potential att ta initiativ
och kliva fram och bidra lokalt,
regionalt och globalt. Vi har
modet att ha ett utforskande
mindset där vi provar och utvärderar,
förkastar och provar igen,
säger han.

Lund är en stad man vill flytta till
och har en närmast unik internationell
situation; förra året tog
Lund emot lika många flyktingar från Syrien och Afghanistan,
som inflyttade forskare från Storbritannien och Tyskland.
– Den rika internationella mixen bidrar tillsammans med
en utforskande nyfikenhet på framtiden och nya tänkesätt.
När Lund växer är det särskilt viktigt att växa med ansvar, och
det gör vi, säger Anders Almgren.
Lunds kommun slutar inte vid stadskärnan utan har också
riktigt attraktiva orter och miljöer i de östra kommundelarna.
– Här finns riktigt fina förutsättningar för en bra vardag
och framtid för nya, unga och äldre Lundabor; mitt i natur och
öppna landskap, skalan är greppbar, det finns en positiv social
samhörighet, ett aktivt föreningsliv och nätverk där människor
från olika kulturer kan mötas, säger Marcus Horning.

Det fanns en tid när Lund valde att gå sin egen väg. Men nu
är den tiden förbi, menar Horning och Almgren. De senaste
åren har siktet varit inriktat på att bygga allianser och starka
samarbeten, både innanför och utanför kommunens gränser.
– Vi tar bättre vara på våra goda förutsättningar än någonsin
tidigare och är nu också bra på att kroka arm med andra,
säger Anders Almgren.