Stadsbilden förändras

Det byggs i Eskilstuna. Och det är bra. Äldre som känner
att de behöver något mindre än villan med den stora
gräsmattan, unga som vill flytta hemifrån, par som vill
flytta ihop, människor som söker livskvalitet med närhet
till naturen, skolan och jobbet. Vi växer och förra året blev
vi över tusen nya Eskilstunabor. År 2030 ska Eskilstuna vara
en miljösmart, jämställd, trygg och vacker stad med trivsamma
samhällen och levande landsbygd. För att nå dit –
måste vi våga idag.
Stadsbilden förändras i Eskilstuna. Det som under många
år har varit döda ytor med markföroreningar från förr omvandlas
nu till bostäder där människor lever sina liv. Det bidrar
till många positiva effekter. Platser som tidigare kanske
känts otrygga fylls med ljus och människor i rörelse. När
skötsamma medborgare rör sig i fler delar av vår kommun
så tränger det undan bus och bråk. Det är viktigt och bidrar
till ökad trygghet.
Byggnader talar till oss på olika vis. Ibland gillar vi det
vi ser, ibland inte. Det vi bygger sätter spår. Därför är det
också viktigt att vi drar lärdom både av goda och mindre
bra exempel från tidigare generationer när vi utformar dagens
bostadsbyggande. Hur bygger vi hållbart, trivsamt och
tryggt?

Det är ett problem att det blir allt dyrare att bo. Särskilt eftersom
det som nyproduceras ofta blir relativt dyrt. Det är
något som är svårt att råda bot på. Vi vill ju att husen ska
hålla länge och inte behöva renoveras efter kort tid. Vi vill
ju att bostäderna ska vara varma på vintern och svala på
sommaren. Därför måste husen vara ordentligt byggda. Vi
vill ju att de som jobbar med att bygga husen ska vara säkra
på jobbet och ha betalt för det de gör utifrån villkor på den
svenska arbetsmarknaden. Då kostar det därefter. Det bästa
sättet att få ner priset på nybyggda bostäder är att tänka
smart om ytor och inte bygga onödigt stort.

Samtidigt är det så att när en ny bostad blir uthyrd så rör
det sig på övriga bostadsmarknaden. Det kan leda till att en
lite äldre och ofta billigare lägenhet blir ledig någon annanstans.
Vi vinner alla på att det byggs. Dessutom är byggsektorn
viktig för att skapa jobb. En stor del av den svenska
ekonomins starka läge beror på byggandet. Det behöver vi
hålla i för att bekämpa bostadsköer, knäcka arbetslöshet och
utveckla vårt samhälle.
När vi blir fler Eskilstunabor i uppstår nya utmaningar.
Stadsbyggandet är en viktig pusselbit i skapandet av ett
starkare och bättre Eskilstuna. Vi behöver bygga fler skolor,
vård- och omsorgsboenden samt utveckla tillgängligheten i
staden. Allt hänger ihop.
Det är positivt att Eskilstuna är
så intressant för satsningar som
bostadsort, för studenter, företag
och etableringar. Tillsammans
bygger vi framtidens Eskilstuna.
Hoppas att du vill vara med.