Trädgårdsstaden byggs för alla olika skeenden i livet

Skövde växer och äldre, ofta centrala,
områden förtätas med fler
bostäder, men även nya stads delar
växer fram. Trädgårds staden är
ett exempel på det senare som
bidrar till att möta den stora
efter frågan på olika boendeformer
i kommunen. Startskottet
för Trädgårdsstaden, som byggs i
fyra etapper, gick i maj 2009.

Första etappen av Trädgårdsstaden
är nästan klar och delar
av andra etappen har påbörjats,
bland annat byggs en låg- och mellanstadieskola
som invigs till hösten.
När hela Trädgårdsstaden är utbyggd
ska den innehålla runt 1 200 bostäder
för cirka 4 000 personer. Dessutom
kommer det att finnas bra kommunikationer
och olika former av kommunal
service.
– I Trädgårdsstaden hålls bebyggelsen
på en låg nivå, vanligtvis två
våningar, och följer därmed landskapets
böljande former, säger planarkitekt
Ingemar Frid som har jobbat
med stadsdelen sedan starten.
Karaktäristiskt för en trädgårdsstad
är den småskaliga och sammanhållna
bebyggelsen. Gränserna mot gatorna
ska vara tydliga och husen ligger därför
nära gatan. Kvarter med mindre
flerfamiljshus blandas med kvarter
som innehåller radhus, parhus och
friliggande villor. Boende formerna är
blandade så att man kan bo kvar i
stadsdelen även när familjeförhållanden
förändras – kort sagt ett boende
för alla olika skeenden i livet.

Trädgårdsstadsmodellen kommer ursprungligen
från England och kallades
då Garden city. Även i Sverige blev
det populärt att anlägga trädgårdsstäder,
som exempelvis Enskede i
Stockholm och Änggården i Göteborg
som byggdes under 1910-talet respektive
1920-talet, och är i dag mycket
populära.
– I Trädgårdsstaden i Skövde är arkitekturen
förhållandevis fri med
olika typer av hus, men placeringen
längs med gatan är viktig, säger
Ingemar Frid.
Etapp två beräknas vara klar omkring
2021 med runt 550 bostäder,
och etapp tre som nu är detaljplanelagd
kan innehålla cirka 400 bostäder.
Planeringen för sista etappen
beräknas påbörjas runt 2020. När det
gäller allmänna kommunikationer så
kommer busslinjen till Trädgårdsstaden
att anpassa sin sträcka vartefter
stadsdelen byggs ut.
– När det gäller service så gränsar
Trädgårdsstaden till Stallsikens handelsområde,
som är Skövdes största i
sitt slag och som expanderar fortlöpande.