Högskolan i Skövde En tillväxtmotor som vill växa

Högskolan i Skövde vill bli
större. En ökning av antalet
studenter med 30 procent de
närmaste åren är fullt möjlig
och skulle bidra till ökad tillväxt
i hela Skaraborgsområdet,
menar rektor Lars Niklasson.

Solen skiner över Högskolan i
Skövdes campus. Grupper av studenter
sitter på gräsytorna intill undervisningshusen
och samtalar och
studerar. Mellan studentgrupperna
kommer Lars Niklasson vandrande.
I mitten på 1980-talet var han själv
student på Högskolan i Skövde. I dag
är han både professor i datavetenskap
och lärosätets rektor.

En förutsättning för tillväxt
När han tillträdde som rektor 2017
klargjorde Lars att han vill se en
större högskola i Skövde. Argumenten
för detta är den relativt låga utbildningsnivån
hos yrkesverksamma
i Skaraborg och att Skaraborg är
missgynnat när det gäller tillgången
till högre utbildning. 2015 fanns det
30 statligt finansierade utbildningsplatser
för högre utbildning per 1
000 invånare i Sverige. I Skaraborg
var motsvarande siffra 15 utbildningsplatser
per 1 000 invånare.
– En förutsättning för tillväxt är att
arbetsgivare kan rekrytera högutbildad
personal. Välutbildade människor
skapar tillväxt i större omfattning
än vad teknisk utveckling gör.
Detta gör Högskolan till en viktig
tillväxtmotor som i än högre grad
skulle kunna bidra till regional utveckling,
säger Högskolans rektor.

Fem profilområden
Planen är att Högskolans tillväxt ska
ske inom lärosätets fem profilområden:
biovetenskap, hälsa och vård,
handel och företagande, informationsteknologi
samt ingenjörsvetenskap.
– Vi måste värna den höga utbildningskvalitet
vi har i dag och därför
får tillväxten ta sin tid. Men att på
några års sikt öka antalet helårsstudenter
med 30 procent är fullt möjligt,
menar Lars Niklasson.
Eftersom utbildning och forskning
hänger ihop innebär mer utbildning
också ökad forskning.
Spetsforskning finns redan inom alla
profilområden på Högskolan i
Skövde, men just nu utmärker sig
den näringslivsinriktade forskningen.
Nyligen etablerades ett åttaårigt
forskningsprojekt värt omkring 100
miljoner kronor inom det ingenjörsvetenskapliga
området. Projektet
kommer att genomföras i samverkan
med sju framträdande industriföretag,
Volvo Car Corporation,
Volvo Group Trucks Operations,
Scania CV, IKEA Industry, Flexlink,
Arla Foods Götene och ABB.
– En modern ingenjör är en kreativ
person som kan tänka nytt och
designa för framtiden. Högkonjunkturen
gör att företagen skriker efter
välutbildade ingenjörer och vi har
skapat nya utbildningar för att kunna
möta behoven, säger Lars
Niklasson.

Politiska beslut avgör
Varje svensk högskola får en påse
pengar i anslag av riksdag och regering
att utbilda för. Högskolan i Skövde har
utnyttjat hela sitt anslag sedan 2013
och måste därmed få ett större om lärosätet
ska kunna växa. Högskolans
rektor är hoppfull och tror att anslagen
på sikt kommer att öka.
– Vår möjlighet att växa är beroende
av offensiva politiska beslut.
Men jag upplever att både utbildningsdepartementet
och våra regionalt
valda riksdagsledamöter är lyhörda
för våra argument och ser
vikten av att Högskolan blir större.
Om vi bara fortsätter vara tålmodiga,
konsekventa och långsiktiga i
vårt arbete är jag övertygad om att vi
på sikt kommer att få möjlighet att
utbilda fler studenter, avslutar Lars
Niklasson.