… NÄRA HAVET VILL JAG BO

Flera nya bostadsprojekt på gång i unika lägen

Byggboom är väl att ta i, men nog byggs det just nu fl er bostäder i Härnösand än det gjorts på mycket länge. Ett fl ertal projekt ligger på planeringsbordet och några går igång när som helst.

Flera nya bostadsprojekt på gång i unika lägen - HÄRNÖSANDVi har ju fantastiska miljöer för bostadsbyggande. Vi har nära till vattnet nästan överallt, nära till naturen och samtidigt stadsnära. I det fallet är nog Härnösand ganska unikt i landet, skulle jag påstå, säger Härnösands näringslivschef Uno Jonsson.

Ett strålande exempel är Bryggaren Strand, vars 15 bostadsrättsradhus hade hela 90 intressenter. Inte undra på det, entreprenörens slogans – ”Från dörr till durk på 12 meter” och ”Med havet som vardagsrum” – säger väl allt. Bakom radhuslängan som ansluter till stadens befintliga strandpromenad byggs även 25 bostadsrätter i flerfamiljshus. Bygget går igång efter semestern med första inflyttning i maj 2015, med andra ord med perfekt timing inför nästa sommar.

– Det har ju inte byggts ett flerfamiljshus här i Härnösand sedan 90-talet, så det är väl ingen tvekan om att bostadsmarknaden är på uppgång, säger projektledaren Emil Westerlind, som mött väldigt många glada tillrop på stan från entusiastiska Härnösands bor. ”Äntligen är det någon som vågar”.

– För oss som bygger i hela Mellannorrland känns det väldigt roligt att också kunna bygga bostäder här på hemmaplan, i synnerhet i det här kanonläget. Och vi har definitivt mer på gång, försäkrar Emil Westerlund.

WH-Försäljning som är entreprenören i fråga är som sagt inte ensamma om att gå i byggtankar. Ulrika Bylund, som arbetar som samhällsplanerare på Härnösands kommun, bekräftar bilden av en stad i förändring. Det planeras och byggs på ett sätt hon själv tidigare inte varit med om i Härnösand. – Och nu inte bara villor och radhus, utan även flerbostadshus. Flera externa aktörer är på gång, även vårt kommunala bostadsbolag.

Ulrika Bylund berättar att Samhällsförvaltningen hakar på den positiva trenden genom att nu ta fram en detaljplan för havsnära tomter på kommunägd mark. Förhoppningen är att detaljplanen ska bli antagen innan årsskiftet.

– Området heter Lövudden som har ett otroligt attraktivt läge, både natur-, havsoch stadsnära, cirka två kilometer från stadskärnan. Där kompletterar vi ett befintligt villaområde med ytterligare 16 villatomter och ett 10-tal radhustomter.

Göran Albertsson, vd på det kommunala bostadsbolaget Härnösandshus delar uppfattningen om en påtagligt förändrad bostadsmarknad.

– Ja, det finns definitivt en framtidstro med ett ökat tryck på bostäder. Och här i Härnösand, som ju är porten till Höga Kusten, har vi nu möjligheten att erbjuda riktigt fina lägen, säger Göran Albertsson, som berättar att även Härnösandshus står i begrepp att öka bolagets bestånd. Nu med 25 nya hyresrättslägenheter i ett femvåningshus i centralt havsläge, alldeles intill en större park. Om allt går enligt planerna är det dags för första inflyttning i slutet på 2015.


 

NYFIKEN PÅ HÄRNÖSAND? Vi håller dig uppdaterad om vad som händer på bostadsmarknaden. Jonas Wessling, Härnösands kommun, 0611-34 82 55 E-post: jonas.wessling@harnosand.se facebook.com/harnosandstad