Så klarar du skyfallen

Skyfallen kommer att bli fler.
Det är ett som är säkert till följd
av ett varmare klimat.
Nu införs en ny skyfallsplan
där hela Malmö involveras.
– Vi kan inte trolla bort vattnet,
men tar vi några droppar på
många platser blir inte pölarna
så stora, säger Pär Svensson,
vattenstrateg i Malmö Stad.

Trender i både inredning och hur vi
vill att våra trädgårdar ska se ut gör
att känsligheten för skyfall ökar.
Kala källarförråd i betong byggs om till
gillestugor med parkettgolv eller heltäckningsmattor.
Jorden packas ihop, plattas till
och stenläggs på våra framsidor. Det vi ser
som estetiskt täpper till möjliga vattenvägar.
– Prognosen är att det både kommer att
bli längre perioder av torka och att skyfallen
kommer att öka, säger Pär Svensson.

Men vattnet samlar sig inte bara i källare
och på villatomter. Även på vägar uppstår vattenansamlingar
som har svårt att rinna bort i
det platta Malmö. Skyfallet Arvid, den 31
augusti 2014, var det värsta som uppmätts
sedan man började mätningarna i slutet av
1800-talet. 120 millimeter föll på bara några
timmar, vilket motsvarar vad som totalt faller
under två normala sommarmånader. Skyfallet
lamslog hela Malmö. Brunnar och ledningar
är inte dimensionerade för att ta hand om så
mycket vatten. Istället samlades vattenmassorna
främst i sänkor och under viadukter.
Räddningstjänsten
fick rycka ut och pumpar
sattes in för att leda bort vattnet.
Vilka åtgärder som ska införas på de mest
kritiska punkterna är bland annat en kostnadsfråga,
menar Pär Svensson. Att bygga
bort problemet med underjordiska magasin
kostar runt 20 miljoner kronor per styck
och i Malmö finns det 200 underfarter. En
alternativ lösning är att man vid skyfall
varnar förare för att köra ned i underfarterna.
En sådan lösning
kostar kring 20 000 kronor
per underfart.
– Att bygga om vägar
och kulvertar
är enormt kostsamt.
Därför är
det viktigt att tänka rätt när
vi bygger nytt, säger Pär Svensson.

Det är inte så många som har skyfall som
arbetsbeskrivning i Sverige. De som arbetar
med det experimenterar för att hitta lösningar
på bland annat nya vägkonstruktioner
som lättare ska kunna ta hand om
vattnet.
– Målet med den nya skyfallsplanen
är att Malmö ska bli
bättre rustad så att störningarna
för staden och dess invånare
blir så små som möjligt.
För att lyckas krävs att vi
arbetar tillsammans – inom
Malmö stad men
också med privatpersoner,
fastighetsägare och
verksamheter, säger Pär
Svensson.

Text: Cecilie Östby
Foto: Andreas Gruvhammar