Här byggs världens modernaste avloppssystem med fördubblad kapacitet

Stockholms framtida avloppsreningI en snabbt växande stad
ska vi vara rädda om vårt
vatten, därför behöver stadens
avloppssystem förnyas
och det främst med ett jättebygge,
bland annat en 14
km lång tunnel från
Bromma till Henriksdal.

Varje år blir vi 20 000 fler
stockholmare som ska duscha,
gå på toaletten, diska
och tvätta kläder. Det betyder
att allt mer avloppsvatten behöver
renas.
– För att klara hårdare miljökrav,
minska belastningen på Mälaren och
Östersjön och samtidigt kunna rena
mer vatten, bygger vi just nu om och
förnyar Stockholms avloppssystem
och det rejält, säger Rickard Andersson,
projektchef på Stockholms framtida
avloppsrening.
I det ingår att Henriksdals reningsverk
får dubbel kapacitet jämfört med
idag och byggs om till ett av världens
modernaste. Bromma reningsverk läggs
därmed ner, vilket möjliggör fler nya
bostäder i den delen av Stockholm.
Västerorts avloppsvatten leds istället
över till Henriksdals reningsverk genom
en planerad 14 km lång tunnel 30-
90 meter under mark.
– Medan vi väntar på miljödom så
rustar vi upp delar av Henriksdals reningsverk.
Tunnelbygget och ombyggnationen
av Henriksdal och Sickla reningsverk
påbörjas när det fått miljödom.

Ombyggnaden av Henriksdals reningsverk
säkrar avloppsreningen i
Stockholm fram till 2040. Därefter
finns möjlighet till en ytterligare utbyggnad
av reningsverket. Men avloppslyftet
betyder mer än så. Stockholms
framtida avloppsrening är också
ett projekt för att få renare vatten i
Mälaren och Östersjön.
– Vattnet i Mälaren blir ännu renare
genom minskade utsläpp vid kraftiga
regn. Den nya lösningen minskar även
utsläppen kraftigt i Östersjön. Dessutom
försvinner transporter av avloppsslam
genom bostadsområden.
Under byggtiden kommer stockholmarna
nog framför allt märka av transporterna
av sprängmassor, men vårt
mål är naturligtvis att störa så lite som
möjligt, avslutar Rickard Andersson,
projektchef för Stockholms framtida
avloppsrening.

Text: Samuel Hultberg