Här förpackas 700 miljoner tabletter årligen

ReciphamNär det svenska läkemedelsföretaget
Recipharm expanderade och letade
efter mer utrymme valde man att etablera
sig i Haninge. Närmare bestämt i Jordbro
Företagspark, ett av Stockholm regionens
största arbetsområden för industriändamål
strategiskt väl placerat intill Söder törnsleden
och Nynäsvägen med förbindelse
med E4/E20 och väg 73. De nya grannarna
i området var bland annat Coca Cola.
– Vi hade redan vår tillverkning av tabletter
i Årsta, men behövde utvidga, berättar
Helene Fehrm, vd för Recipharm
Stockholm.
– Ett viktigt skäl till att vi förlade packning,
förråd och lager här var, förutom
transportfördelar, att den här platsen låg
närmast där våra medarbetare bodde. Vi
satte ut nålar på en karta som visade var alla
bodde, och då blev Haninge ett naturligt val.

GRUNDEN TILL Recipharm lades för
20 år sedan när två medarbetare på
Pharmacia köpte företagets tablettfabrik
i Årsta som skulle läggas ned.
I dag är Recipharm börsnoterat sedan
ett år och arbetar internationellt med 13
egna dotterbolag i koncernen varav 14
tillverkningssiter och 2 utvecklingssiter i
7 länder som arbetar med uppdragsutveckling
och tillverkning åt läkemedelsföretag
som valt att lägga ut utveckling
och produktion av sina produkter utanför
sin egen verksamhet.
Förutom i Sverige finns Recipharm i
Frankrike, England, Tyskland, Spanien,
Italien och Portugal.
Övertagandet av befintliga produktionsanläggningar,
många som av olika skäl
inte längre passar in hos de säljande läkemedelsföretagen,
ingår i en medveten affärsstrategi.
Och nu vänder Recipharm
även blicken mot Asien och USA.
Förra året var hela koncernens försäljning
2,5 miljarder kronor.
I Jordbro arbetar ca 110 personer på
förråd/lager och vid 12 olika packlinjer
där tabletter förpackas, allt från vitaminer
till starkare preparat. 700 miljoner tabletter
per år förpackas här i cirka 15 miljoner
förpackningar med varierat antal i
varje. Ungefär hälften har den svenska
marknaden som slutdestination.

RECIPHARM HAR lagt ner stora resurser
i sina anläggningar för att få den
certifiering som krävs av kvalitet, miljö
och arbetsmiljö.
– Arbetet med läkemedel kräver en
väldigt hög renhetsnivå, säkerhet och
kvalitetskontroll, säger Helene Fehrm.
Våra medarbetare utför flera kontroller
längs med förpackningslinjen som signeras
och dokumenteras.
I Jordbro ligger dessutom Recipharms
huvudkontor med ca 50 anställda.