Övre Vasastaden – En av Linköpings största byggsatsningar

Övre VasastadenOmkring 2 500 nya bostäder i
varierande utföranden och storlekar,
attraktiva butikslokaler och toppmoderna
kontor. Nu byggs Övre
Vasa staden – en ny spännande
stadsdel i centrala staden.

Det är få förunnat, och
en unik möjlighet,
att få skapa en så pass
stor och ny stadsdel,
på bara promenadavstånd
från resecentrum och stadens
mest centrala delar, säger Magnus
Liljedahl, exploateringsingenjör
och projektledare i Linköpings
kommun.
Ny StadsdelEfter några års väntan är det
så igång. Det stora omvandlingsprojektet
vid södra sidan om Industrigatan,
från Östgötagatan upp
till Bergsrondellen. Här ska under
några års tid byggas kvartersstad
med gröna inslag. Gammal industrimark
ska omvandlas till modern
stadsdel. Totalt handlar det
om 2 000–2 500 bostäder.
– Ja det är jättekul att vi äntligen
är igång. Innerstadsgränsen fl yttar
ut, staden får ett nytt ansikte. Samtidigt
en ny årsring.

Övre Vasastaden kommer
att växa fram etappvis,
10 till 20 år väntas det ta för
hela stadsdelen att bli klar. Den
första etappen, som pågår just nu,
omfattar 900 bostäder i sju kvarter
i varierande utföranden och storlekar.
Dessutom ges det plats för
en medelstor livsmedelsbutik om
cirka 2 000 kvadratmeter. Ett centralt
torg kommer också att skapas.
– Om allt går som planerat kan
de första fl ytta in om ett till två år.
Successivt hoppas vi sedan komma
igång med de resterande etapperna,
säger Magnus Liljedahl.

Vid sidan av de planerade 2 500
bostäderna är målet att fylla Övre
Vasastaden med kvaliteter som
skapar en levande och pulserande
stadsdel. Det handlar om ett stort
antal arbetsplatser, förskola, kontor,
handel och andra samhällsfunktioner.
– Det är viktiga bitar som lyfter
hela området och som verkligen
bör fi nnas i en stadsmässig
miljö med innerstadskaraktär.

Inte minst viktigt för alla dem som
ska bo och verka här.

Övre Vasastaden är på många sätt
ett speciellt projekt med högt ställda
mål. Ambitionen är som Magnus
Liljedahl förklarar, ”att göra något
extra.” Det gäller exempel vis kring
hållbarhetsfrågor. Stadsdelen har
en långsiktig och framsynt miljöprofi
l. Grönytor, energianvändning,
tysta lägenheter och hållbara
färdmedel är några fokusområden.
Att göra något extra gäller även
stadsdelens gestaltning och utformning.
Sex byggherrar och 14
arkitekter är på ett unikt sätt med
i utformningsprocessen. Slutprodukten
väntas bli hus och kvarter
med varierande och spännande arkitektur
och innehåll.
– Målet är att skapa en stadsdel
som sticker ut från mängden
där idén om variation och mångfald
är nyckeln, avslutar Magnus
Liljedahl.