Hertig Johans torg blir stadens nya vardagsrum

Paradgatan Hertig Johans gata
korsar Hertig Johans torg – en
plats som i dag inte kan nyttjas
till sin fulla potential. Men det
ska bli ändring på det. Torget
kommer att fyllas med liv och
aktiviteter.

Paradgatan och torget bildar en
enhet – ett vardagsrum mitt i
stan. Eller som kommunen
skriver på hemsidan: ”Hertig Johans
torg och gata är vardagsrummet, ett
rum för varje dag. Där ska man kunna
leka, handla, cykla, plaska – och mycket
mer. Men viktigast är att rummet är
till för alla.” För att uppnå den visionen
bjöd Skövde in ett antal arkitekter att
tävla om en ny utformning av torget,
där även Hertig Johans gata ingick.
Det blev arkitektbyrån Land som
under våren 2016 vann tävlingen.
Torget har anor från medeltiden.
Målsättningen var att behålla torgets
äldre och representativa karaktär,
men ändå fylla på med nya aktiviteter
och förtydliga relationen mellan
torget och Resecentrum.

– I förutsättningarna fanns möjlighet
att ta bort skulpturen Livets Brunn på
torget, säger kommunens stadsträdgårdsmästare
Evalena Öman. Och arkitekternas
förslag var att ta bort
skulpturen. Men det stötte på motstånd,
det var inget som kommuninvånarna
uppskattade. Och skulpturgruppen
fick alltså stå kvar.
Torget sluttar ner mot kyrkoparken.
Därför gör man nu en inre zon
som blir relativt plan, där det kan bli
olika aktiviteter med scen och eventuell
torghandel. På det yttre, mer lutande,
planet ska det finnas plats för
uteserveringar.
– Vi kommer att ha många olika typer
av sittmöjligheter på torget, säger
Evalena Öman. Det blir till exempel
en större sittgrupp där man kan sitta
på alla möjliga sätt. Materialet kommer
att vara av lokalt virke med ståldetaljer
och byggs av en lokal hantverkare.
På en del av torget blir det
dessutom varma ”sittkuddar” i brons.
Allt ska vara klart till Matfestivalen
i augusti 2019.