Grandios inramning av Bantorget

Bantorget är det grönaste torget
i Lund. Lite mjukare former. Lite
slingrigare. Nu får det en vackrare
och tydligare utformning.

Här är det mycket folk som rör sig och
många cyklister som passerar. Egentligen
är det snarare symbios mellan eller
korsning mellan en park och ett torg, en
grön oas i stadsvimlet och en viktig passage
mellan stationsområdet och centrum.
Under året kommer delar att byggas
om.
– Att förbättra mötesplatserna i Lund
blir allt viktigare för oss, säger stadsträdgårdsmästare
Karl-Oscar Seth.

Grand Hotels pampiga fasad är det som
syns mest på torget och Karl-Oscar Seth
betonar det anrika hotellets plats här.
– Jag skulle vilja se fler uteserveringar
runt Bantorget och Grand är en av dem
som kommer att ha en ny uteservering
här. Det är vi som kan skapa möjligheter
för näringsidkarna, men det är de som
skapar miljön, säger han.
– Vi kommer att höja upp gatorna så
att marken blir flackare och varför inte
göra plats för gamla gatlyktor, lite mer
gammal stil, lite som det var på 1850-talet
då torget anlades när järnvägen drogs
fram.
Torget får en ny fontän och en ny cirkelrund
sittmur. Cykelstråkens entré från gatorna
intill blir tydligare med en jämnare
övergång. Nyligen erbjöd kommunen också
fastighetsägarna på Nygatan,
som är det
naturliga cykelstråket mellan Bantorget
och Stadsparken,
klängrosplanteringar
och alla tackade och tog emot.