Byggprocessen allt effektivare

Bygglov– Målet är att handläggningstiderna för bygglov ska vara så korta
som möjligt. Nu är vi nere på 3,5 vecka för ett normal ärende,
berättar bygglovschefen Thorsten Hampusson.

Arbetet med att effektivisera
processen
kring bygglov har pågått
sedan 2006. Då var
handläggningstiden
för ett normalärende fem till sex
veckor. Sedan dess har en stadig
förbättring skett. Idag är 37 procent
av inlämnade bygglovsärenden beslutade
och klara inom en vecka.
10 procent beslutas över en dag.
Då gäller det enkla ärenden som är
planenliga och inte kräver någon
fördjupad granskning.
Normalt handlägger Bygglovskontoret
cirka 2 000 ärenden per
år, varav omkring 300 är så kallade
anmälansärenden. Det vill säga
enkla ärenden som gäller anmälan

om installation eller ändring av
eldstäder, till exempel braskamin,
värmepanna, rökkanal och liknande.
Där prövas endast de tekniska
egenskapskraven, inte exteriör gestaltning.

Antalet bygglovsärenden har legat
ganska konstant år efter år, berättar
Thorsten Hampusson.
– Men just nu under första kvartalet
ser vi en ökning med tio procent.
Det ser vi som ett tecken att
vi är på väg in i en högkonjunktur
i fråga om ökat bostadsbyggande.
Det gäller hela riket och självklart
även Linköping, som ju tillhör en
av landets mest expansiva regioner
med ett stort behov av nya bostäder.

För att snabba på processen för
dig som privatperson kan det vara
klokt att i ett tidigt skede ta kontakt
med Bygglovskontoret för att ta reda
på vad som gäller just din tomt
och det du vill bygga. Du kan också
få råd och anvisningar om utformning
och placering av den tänkta
byggnaden.
– Det som krånglar till det hela
är om det man vill bygga avviker
från gällande detaljplan, eftersom
man då måste höra med omgivande
grannar. Ärendet tar då minst
en månad, eftersom betänketiden
från grannarna är cirka två

veckor och sedan måste närmaste
nämndsammanträde inväntas.
Ärendet avgörs då inte av oss, vi
kan bara föreslå bifall eller avslag.
Själva beslutet fattas av politiker
i Bygg- och miljönämnden. Det
handlar om cirka fem procent av
alla ärenden.
Fakta Söka bygglov
● På kommunens hemsida
hittar du all information
du behöver för att söka
bygglov och göra bygganmälan.
Du kan ringa, skicka
brev eller mejla. Nu är dessutom
en digital tjänst på
gång. Du signerar digitalt
med e-legitimation, varefter
din ansökan skickas till
Bygglovskontoret. Ärendets
fortsatta hantering kan du
sedan följa i din dator eller
mobiltelefon.
➜ Mer info: www.linkoping.se/Bygga-bo/Bygga-och-forandra/Bygglov