ÖSTRA LÄNKEN: MÅNGFALD GER KRISPIGARE IDÉER

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN
är tuff. För att passa
in ska du vara man och gärna
åt machohållet. Det är en förutfattad
mening många har.
Nu arbetar man aktivt i Östra
Länken-projektet för att ändra
den bilden.
– Det är olyckligt om en stor del
av befolkningen inte söker sig till
branschen eller inte rekryteras, på
grund av en förutfattad mening
om vem som passar in. Hela landet
står inför reinvesteringsbehov
och arbetsmarknaden skriker efter
anläggningsarbetare på alla nivåer,
säger Malin Suneson, en av
Luleå kommuns projektledare i
Östra Länken.

Fler män än kvinnor väljer
att arbeta i anläggningsbranschen.
Samtidigt
skriker branschen efter
arbetskraft inom alla yrkeskategorier.
Det är
många som är involverade
i projektets alla delar; planering,
projektering och byggande.
– Byggherrarna drar i de kvinnor
som arbetar i byggbranschen. Vi behöver
allt från grävmaskinister till anläggningsingenjörer,
säger Petra Viklund.
Mans- eller kvinnodominerade branscher
delar samma problem; det skapas
lätt normer för hur personer ska vara,
prata och göra. Risken finns att kompetens
utanför normen avskräcks eller
stöts bort.
– Östra Länken skapar förutsättningar
för ett attraktivt och hållbart Luleå,
på flera sätt. Dels med hjälp av genomtänkta
och hållbara lösningar och utformningar,
dels i själva arbetet som
exempelvis genom ett klart och tydligt
jämställdhetstänkande. För att klara
byggtakten måste vi kunna rekrytera
från hela befolkningen, säger Malin
Suneson.

NCC:s platsledning har med sitt lagbygge
fokuserat på att skapa produktiva,
långsiktigt fungerande arbetslag.
– Genom att rekrytera kvinnliga
medarbetare bland maskinister och yrkesarbetare
har vi lyckats skapa ett bra
klimat och en god stämning, utan hård
byggbransch-jargong redan från dag
ett, augusti 2014. Jargong och attityd
skapar tillhörighet, men kan även skapa
en svår barriär att ta sig förbi för utomstående.
Målet har varit och är att
när man kommer till jobbet ska man
känna sig inkluderad och delaktig även
i Östra länkens etableringar och barackläger,
säger Erik Sandström projektchef
för NCC i Östra Länken.

Den klassiska bilden av en byggarbetare
har successivt luckrats upp. Östra
Länken är ett bra exempel. Här arbetar
många personer med olika bakgrund
och kön. Eftersom branschen rymmer
så många olika yrken finns det dessutom
möjligheter att byta jobb utan att
behöva byta arbetsgivare. Det finns
rent praktiska yrken och rent teoretiska,
även de som innefattar kombinationer
av teori och praktik.
Utvecklingsmöjligheterna är stora.
När Östra Länken-projektet tillfrågade
Tunaskolan om att komma med förslag
till utformandet av pumpstationen
vid den västra sidan av Skutviken kom
de unga högstadietjejerna med
de innovativa lösningarna.
– Det är verkligen en
framtidsbransch som har
plats för många, många
fler. Arbetsplatser med
mångfald och en bra
fördelning i kön och
ålder är mer dynamiska
och kommer
med krispigare idéer.
Det ser vi ständigt
nya exempel på, menar
Malin Suneson.

Med Östra Länken kan Luleå växa hållbart
Om du rest genom Luleå via
Bodenvägen/Svartövägen har du inte
undgått att förstå att det är ett stort
projekt som pågår. Hela huvudsystemet
för vatten- och avlopp håller på
att bytas ut. När allt är klart är det två
mil långt vatten- och avloppssystem
som förnyats och dragits om.
– Det är vattnets motorväg genom
Luleå och ett av de viktigaste byggprojekt
vi har, eftersom det är en förutsättning
för att Luleå ska kunna
växa, säger Malin Suneson.

Projektet är vidsträckt och passerar
olika miljöer. Projektet anpassas till
den plats som passeras. Exempelvis
passar man på att bygga en cirkulationsplats
i en korsning som det nya
va-systemet passerar. På en annan
sträcka ska man istället passera med
så liten påverkan på omgivningen
som möjligt, på grund av de höga naturvärdena
i området.
När arbetet är färdigt 2030 kommer
det till största delen inte att
märkas, eftersom det mesta ligger
under jord. Men projektet har
också tillfört nya värden till staden.
– Vi har använt massa som
grävts upp till att bredda strandlinjen
vid Skurholmsfjärden.
Dessutom anläggs nya parker,
gång- och cykelvägar i arbetet
och en ny cirkulationsplats på
Haparandavägen, säger Malin
Sunesson.

Text: Cecilie Östby
Foto: Rosie Alm