Stora utvecklingsprojekt i Helsingborg

Utvecklingsprojekt HelsingborgÅNGFÄRJETOMTEN
Ambitionen är att skapa en central mötesplats med en hotelloch
konferensanläggning, 150 nya bostäder och ett grönt stråk
längs Kungsgatan.

KNUTPUNKTEN
På Knutpunkten pågår en påbyggnad av cirka 10 000 kvadratmeter
moderna kontorslokaler. Från Knutpunkten planeras
också en gång- och cykelbro till Oceanpiren.

NY ENTRÉ TILL
KNUTPUNKTEN FRÅN SÖDER
2015 står Knutpunktens nya entré mot söder klar.

JÄRNVÄGSGATAN/DROTTNINGGATAN
Beslut har fattats om att bygga separata bussfiler på
Järnvägsgatan/Drottninggatan. Målet med ombyggnaden är att
skapa ett grönare och mer levande stråk med bättre luft och
färre bilar.

OCEANHAMNEN
Här planeras 300 nya bostäder med havsutsikt och cirka 30 000
kvm lokaler och mötesplatser. Byggstart planerad till 2017.

DROTTNINGH
En omfattande satsning på att rusta upp Drottninghög med renovering
av befintlig bebyggelse och utbyggnad med 1 000 bostäder.

SÖDER
I området Konsul Perssons plats på Söder byggs 200 hotellrum, en
multibiograf, nya bostäder, kontor och butiker. Inflyttning 2015/2016.

HELSINGBORGS LASARETT
Helsingborgs lasarett ska byggas ut med nya vårdplatser, mer
ändamålsenliga lokaler och nya grönområden. Totalt byggs
42 000 kvm. Byggstart tidigast 2016.

EN LEVANDE STADSKÄRNA
Under 2014 har Helsingborgs stad tillsammans med
Citysamverkan* satsat på att skapa en pulserande stadskärna.
Målbilden är att fler människor ska besöka stan oftare, stanna
längre och uppleva något som är värt att berätta vidare. För att
nå dit måste vi hela tiden, genom både större och mindre projekt,
tänka nytt och göra allt för att det ska hända saker som får
både helsingborgare och besökare att vilja mötas i stan. Under
sommaren har vi bland annat haft invigning av två nya lekplatser
i stan, en på Konsul Olssons plats och en på Mäster Palms
plats. Vi har satt upp Sveriges första utomhus DJ-anläggning på
Gröningen, satt ut en massa stolar och bord i Stadsparken och
framöver planeras fler både stora och små projekt för att locka
fler besökare till stan.
*Citysamverkan är ett bolag som ägs av Helsingborgs stad,
Fastighetsägarna och Cityföreningen.