Konst för välmående i boendet

Boende handlar inte bara om kvadratmetrar och material på
golv och väggar eller vitvaror, det är nog så viktigt, men ens
bostad handlar lika mycket om hälsa och välmående. Jag vill
trivas i mitt hem, må bra där. Liten härd är guld värd, mitt hem är min
borg, borta bra men hemma bäst och fyra väggar gör inget hem.
Ordspråken är många som tar fasta på just välmåendet.
Konst och kultur är utmärkta ”piller” till hur man trivs.
Färsk forskning visar till och med att kultur minskar risken för depression.
Risken för att drabbas av depression som äldre minskar om
du går på bio, teater eller museum. Det visar en ny brittisk långtidsstudie.
För äldre som tar del av olika sorters kulturutbud minst en gång i
månaden minskar risken för depression med 48 procent. För dem som
regelbundet men något mer sällan konsumerar kultur minskar risken
med 32 procent. Resultaten bygger på data från 2 148 britter som följts
under 10 år, och det finns ingen anledning att tro att vi svenskar skulle
vara annorlunda.

Hälsa handlar inte bara om att äta rätt och motionera. Även stimulans av
hjärnan är en viktig del i ett friskare liv. För allmännyttiga Lulebo med
hyreslägenheter och affärslokaler i de flesta delar av Luleå kommun, har
konstutsmyckningar hög prioritet och genom åren har vi haft möjlighet
att satsa på konst i våra bostadsområden.
– Konst och kultur är ett naturligt inslag som finns med i planeringen
av våra nybyggnadsprojekt, säger
Anders Hannerfors, chef för Lulebos
Fastighetsutveckling.
– Konstverken finns på platser där
vi vistas och umgås; i trappuppgångar,
på husfasader, vid entréer och i grönområden
och den bidrar till att skapa
trivsamma boendemiljöer, stolthet
över sin närmiljö och i många fall tid
till eftertanke.
Därför gav Lulebo Annica V Waara
i uppdrag att måla totalt 14 målningar
som utsmyckning till alla våningsplan
i Bergnäsets trygghetsboende. Syftet
var att gestalta Luleå med dess kustlandskap
och ljus. Gestaltningarna
som sammanfattar livet i Norrbottens
huvudstad, i skärgården och vid havet
tar betraktaren på en tur ut till den yttersta
skärgården med början i stadens
bägge hamnar. Målningarna mäter 4,5 meter på bredden och 1,6 meter
på höjden och är därmed de största som Annica V Waara någonsin
gjort. Formatet fungerade fint då Lulebo ställde en del av trygghetsboendets
garage till förfogande där Annica hade sin egen ateljé.

Annica V Waara målar i akryl, vanligtvis på canvas, men den här gången
var det på stora träfiberskivor, tre separata skivor som sattes ihop
till en målning.
– Jag målade mycket kubistisk stil då, så det här var verkligen ett
helt nytt område för mig, berättar hon.
– Eftersom målningarna skulle hängas upp på ett trygghetsboende
valde jag medvetet att måla platser som människor känner igen. Jag
tänker att det ger en viss trygghetskänsla samtidigt som målningarna
kan inspirera till glädjande minnen och samtal.
Utöver målandet och skulpterandet arbetar Annica som inredningsdesigner,
och formger allt från hotell till kontorslandskap.
– Just nu arbetar jag på de beställningar jag fick under tiden som jag
gjorde målningarna till Lulebo. För de slukade verkligen all min tid,
skrattar hon. Men ett underbart uppdrag var det.