FLER FÖRETAG VILL RESA GRÖNT

ALLT FLER vill resa mer hållbart
och går med i Luleås arbetsplatsutmaning
#Vi reser grönt.
– Vårt främsta mål med reseutmaningen
är att inspirera företag
och organisationer att delta i
omställningen till ett mer hållbart
resande såväl i tjänsten som till
och från jobbet, säger Helena
Lindvall, projektledare i Luleå
kommun.

Att resa hållbart är inte så svårt
som man kan tro – det är att låta
bilen stå och istället gå, cykla,
samåka eller ta bussen. Luleåborna är
faktiskt lite bättre på att resa hållbart än
vad som är fallet i många andra kommuner.
Men självbilden är fortfarande
att vi behöver ta bilen för att förflytta
oss – speciellt vintertid. Av alla resor
under fyra kilometer är det nästan hälften
– 46 procent – som görs med bil.
– Alla vinner på att få sin vardagsmotion
genom att promenera eller cykla
istället. Och framförallt finns det
mycket att vinna för klimatet, säger
Helena Lindvall.

Målet är att minst 50 procent av alla resor
och 80 procent av alla resor under
fyra kilometer ska ske med andra färdmedel
än bil år 2020. Det är ett högt
uppsatt mål som nu flera företag i
Luleå är sugna på att hjälpa till att nå.
– Det här är något många kan bidra
med på olika sätt. Utmaningen för den
enskilde består i att bryta med gamla
vanor och göra en beteendeförändring.
Men vi på kommunen behöver också
arbeta med att till exempel hålla cykelbanorna
snöfria och skapa möjligheter
för att ta cykeln på bussen för att underlätta,
säger Helena Lindvall.

Företagen tävlar ett år i taget och samlar
poäng genom olika insatser som att
erbjuda tjänstecyklar och busskort för
resor i tjänsten, tillhandahålla dusch
och omklädningsrum och delta i olika
kampanjer och informationsinsatser.
– Vi erbjuder en introduktions- och inspirationsutbildning
för två anställda i
alla organisationer som anmäler sig. Det
blir som en start och ett sätt att komma i
gång och få mer tips och råd kring hur
man som organisation kan jobba med att
resa mer hållbart, säger Helena Lindvall.

Vill du och ditt företag också gå
med i #Vi reser grönt?
Läs mer och anmäl din organisation
här www.lulea.se/viresergrönt och
utse samtidigt två representanter
som kan delta i introduktions- och
inspirationsutbildningen.

Text: Cecilie Östby
Foto: Susanne Lindholm