Nu skapar vi tillsammans Norra Tyresö Centrum – EN STADSDEL MED FOKUS

Vattenfall, Tyresö kommunDet har inte hänt så mycket norr om
Tyresö centrum sedan slutet av
80-talet, säger Heléne Hallberg. Men nu
är det dags att utveckla denna stadsdel.

Hur ser det ut just nu?
– Här finns bostadskvarter byggda på
60-talet, som inte riktigt hänger ihop
med de övriga centrala delarna kring
centrum. Men det finns många kvaliteter,
som idrottsplats, fotbollsplaner,
rackethall, simhall och biograf. Det är
sådant vi vill bevara. Dessutom kommer
man snabbt ut i naturen via bilfria stråk.
Nu är det alltså dags att utveckla
stadsdelen. Fokus ska ligga på miljö och
hållbarhet – som ett steg mot visionen att
”Tyresö 2030 ska vara Stockholmsregionens
mest attraktiva kommun
med 60 000 invånare”. Norra Tyresö
Centrum byggs i etapper där ett höghus
med 16 våningar ingår i den första etappen,
liksom ett kvarter med fyra till sex
våningar höga bostadshus. I bottenvåningarna
blir det kommersiella lokaler,
som caféer och affärer. Helheten ska ge
karaktären av en modern kvartersstad.

På vilket sätt kommer Vattenfall in när
det gäller miljö och hållbar tillväxt i
den här typen av stadsutveckling?
Frågan går till Mikael Sandberg.
– Vattenfall arbetar med ett koncept
som vi utvecklar tillsammans med ett
antal utvalda kommuner och städer, där
vi går ett steg längre i vårt engagemang.
Vi vill vara en energipartner och använda
alla våra energilösningar fullt ut. Vi
startade i Uppsala, och nu jobbar
Vattenfall vidare med Tyresö, Haninge
och Älta. Det vi tittar på i Tyresö är särskilt
utbyggnaden av Norra Tyresö
Centrum.

Vattenfall är väl sedan gammalt
en energipartner till Tyresö?
– Historiskt har Vattenfall haft ett
långt samarbete med kommunen genom
att vi bland annat äger kraftvärmeverket
i Jordbro som värmer stora delar av
Tyresö. I Jordbro används sedan 2007
endast biobränslen för produktion av
fjärrvärme och el vilket innebär att produktionen
varit nästintill koldioxidneutral.
Dessutom installerade vi 2012
Tyresös första snabbladdningsstation
för elbilar som tankas enkelt med
Vattenfalls laddkort eller via Ladda
Elbilen-appen. Stationen drivs med solceller
på taket och med el från vindkraft.

Vad kan ni erbjuda kommunen när
det gäller den nya hållbara stadsdelen
Norra Tyresö Centrum?
– Det handlar om den totala energilösningen
för varje fastighet. Här vill vi
vara med i ett tidigt skede och ha en dialog
med den fastighetsägare som fått
byggrätten, säger Mikael Sandberg.
– En annan del av vårt engagemang
gäller solceller som integreras i takkonstruktionerna
på de hus som byggs i
stadsdelen. För att göra det enklare för
elbilsägarna kan snabbladdningsstationer
kompletteras med så kallade normalladdstationer
vid parkeringsplatser,
säger Mikael Sandberg.

Det blir många olika delprojekt?
– Vi samarbetar med kommunen både
översiktligt med rådgivning, och
med ett antal handfasta miljöprojekt.
Ytterligare ett exempel är laddningen av
hybridbussar som vi utvecklar tillsammans
med SL. Bussen laddar vid ändstationerna.
Det är något som kanske
kan bli aktuellt för Norra Tyresö
Centrum, menar Mikael Sandberg.
Heléne Hallberg tar upp en helt annan
aspekt på hållbarhet, nämligen social
hållbarhet.
– Vi ska medverka till att skapa mötesplatser
i stadsrummet där människor träffas
och där det finns caféer, idrottsmöj-