513 varv runt jorden på kommunin-vånarnas matavfall

 

SÖRAB- kommunernaUnder 2015 anslöt sig de sista
av de nio kommunerna inom
SÖRAB till insamling av
matavfall. Gemensamt har
de samlat in 11 421 ton mat-
avfall.
Det motsvarar 513 varv
runt jorden med en biogasbil!

Insamling av matavfall har
skett i varierad utsträckning inom
SÖRAB-kommunerna sedan
nittiotalet. Då gick matavfallet främst
till kompost, men sedan ungefär tio
år tillbaka behandlas matavfallet till
biogas och biogödsel.
Genom åren har invånare visat
stort engagemang att vilja sortera.
Det ses alltmer som en självklarhet,
och visst är det så med tanke på att
kaffesump, potatisskal och morotsblast
är en viktig resurs som kan
göra stor miljönytta.
SÖRAB-kommunernas gemensamt
insamlade mängd matavfall motsvarar
alltså biogas som räcker till att driva
en biogasbil 513 varv runt jorden.
Dessutom har den näringsrika rest
som återstår från matavfallet använts
som biogödsel för odling. Fosforn i
biogödslet från 2015 räcker för att
odla havre till havregrynsgröt för hela
63 miljoner människor!

I SÖRAB-kommunernas
gemensamma avfallsplan finns
målsättningen att under 2016 samla
in 30 kg matavfall per invånare och
år. Ett par kommuner samlar in mer
och några är nära målet. För den
genomsnittlige SÖRAB-invånaren
återstår 7 kg innan målet är uppnått.
För Vallentunas del återstår ännu
en lite del innan 30 kilogränsen nås.
Men det går åt rätt håll. Under 2012
och 2013 samlades 6 kg matavfall per
invånare in. 2014 ökade siffran med
ett kilo. Och förra året blev det en
stor ökning då 11 kg per invånare
samlades in. Det blir spännande att se
hur hög förbättringen blir under 2016!