Riksbyggen SATSAR PÅ TYRESÖ

RiksbyggenAtt bygga samhällen är något helt annat än att bara bygga
bostäder. Det är ett annat sätt att tänka, projektera och förverkliga.
Sedan 1940-talet har Riksbyggen utvecklat nya
samhällen med fokus på människorna som ska
leva där, både i och mellan husen. Med det tankesättet
har man varit en medaktör i utvecklingen av
Stockholm. Nu går Riksbyggen vidare och blickar
söderut mot nya storstadsnära kommuner.

Riksbyggens nya söderort omfattar satsningar
på Tyresö, Huddinge, Haninge,
Botkyrka, Nacka, och Skärholmen. Med
hållbar tillväxt som målsättning planerar
man att bidra till samhällsutvecklingen med
boendemiljöer som ger människor ett gott
liv. Allt enligt områdescheferna Joanna
Berg och Dennis Söderlund, som har uppdraget
att etablera Riksbyggen på söderortsmarknaden.
– Från och med 2020 är Riksbyggens
ambition att ständigt leverera 200 lägenheter
per år i söderort, berättar Joanna Berg.
Vi arbetar efter RiksbyggenModellen, eller
”Den 100-åriga affären”, vilket är en garanti
för vårt långsiktiga agerande. När våra
kunder har fått tillträde till sina nya bostäder
tar vår egen förvaltning vid. De tar
hand om den dagliga skötseln och den långsiktiga
utvecklingen av fastigheten. På så
vis blir bostaden en investering på mycket
lång sikt.

Riksbyggen arbetar med olika boendekoncept,
för varje skede i livet – från den
första mindre bostaden för unga vuxna, till
familjelägenheter och Bonum, varumärket
för seniorboende.
Joanna Berg och Dennis Söderlund har
gjort en strategisk analys av alla söderkommuner
inom Stockholms län där man vill
etablera sig.
– Här finns Tyresö med som en av våra
prioriterade kommuner, säger Dennis
Söderlund. Tyresö är en växande kommun
som offensivt bygger för att fler ska kunna
flytta dit. Dessutom är man långt framme
när det gäller miljö och hållbarhet. Det rimmar
väldigt bra med Riksbyggens krav för
boende, hållbart byggande, ekosystemtjänster
och biologisk mångfald. Vi är även
med i ett forskningsprojekt, som går ut på
att skapa möjlighet till transporter utan att
behöva ha en privatägd bil.

Många bostadsprojekt är på
gång i Tyresö. Det som Riksbyggen
nu kommer att satsa
på är Norra Tyresö Centrum.
Ett område som ska utvecklas
och få en stadsmässig
karaktär med fokus på miljö
och hållbarhet. Cirka
1 000 lägenheter byggs i
olika etapper.
– Vi går in i första
etappen och bygger cirka
60 lägenheter, säger
Joanna Berg. Det handlar
om ett halvt kvarter,
där vi vill skapa en
helhet och även arbeta
med det som händer
mellan husen – mötesplatser
i det offentliga
rummet.
– Vi ser vårt engagemang
i Norra Tyresö
Centrum
som en första
satsning i en långsiktig strategi,
säger Dennis Söderlund.
På sikt vill vi gärna
använda oss av alla våra olika
boendekoncept och erbjuda
alternativa möjligheter – med
både bostadsrätter och hyresrätter.