Nu är det byggboom i kommunen

Byggboom i TyresöFlera nya byggprojekt pågår i Tyresö, det största är en ny stadskärna
med upp till tusen lägenheter för en hållbar livsstil. Prognosen
pekar på att dagens nära 46 000 invånare har blivit 53 000 om tio år.

Området norr om centrum ska utvecklas
och ges stadskaraktär.
Hyres- och bostadsrätter ska blandas
med kommersiella lokaler och service,
till exempel förskolor. Upp till tusen nya
lägenheter byggs för hushåll som strävar efter
en hållbar livsstil. Hela Tyresö centrum
ska bli en naturligare mötesplats, ett offentligt
rum med urbana kvaliteter, en plats att
vistas och trivas på. Genom att komplettera
handel och fritidsaktiviteter med ett tätt,
nära och blandat boende skapas ett livskraftigt
centrum. Bostäderna ska ha olika uttryck,
typ och upplåtelseform.
Flera planerade bostadsprojekt med både
hyres- och bostadsrätter, ungdoms- och seniorlägenheter
gör att det under en tioårsperiod
tillkommer cirka 4 000 nya lägenheter.
Som en första etapp i utbyggnaden av Norra
Tyresö centrum ska ett 16-våningars höghus
med hyresrätter om ett och två rum
börja byggas redan nästa år. De flesta nybyggnationer
blir i centrumnära lägen för
att bevara den gröna karaktären i Tyresö.
Ungefär en tredjedel av Tyresös yta är skyddad
natur.