Landskapsarkitekt och månskensbonde

Karin Höök halmstad”Hus som ska tåla granskning av de som ännu ej är födda” – den
ambitiösa devisen är ett ledord i verksamheten hos White arkitekter.
Sedan årsskiftet är landskapsarkitekten Karin Höök en ny resurs
vid företagets kontor i Halmstad. Hon kommer närmast från White i
Linköping och har varit verksam i yrket i över 15 år. I botten har hon
en femårig utbildning vid Statens Lantbruksuniversitet, SLU.

Titeln till trots sysslar en landskapsarkitekt
inte bara med till exempel
grönområden och naturreservat, utan
är också djupt involverad i utformningen
av vår stadsmiljö.
– Man kan säga att landskapsarkitekten
tar vid där husarkitekten slutar, säger
Karin Höök. Arbetet är väldigt brett.
Det handlar bland annat om gestaltning
whiteoch utförande av offentlig miljö, det
kan röra allt från parker och torg till
parkeringsplatser och skolgårdar.

För tillfället arbetar Karin Höök med
flera olika bostadsgårdar och kvartersytor
bland annat inom Bo 017. I Halmstad
jobbar Whites 20 medarbetare
med projekt som till exempel nya Kulturskolan,
om- och tillbyggnad av sjukhuset,
nya Polishögskolan i Växjö, ombyggnad
av högskolebiblioteket och
kontor och handel vid Lilla torg.
White är Europas tredje största arkitektföretag
med en 65- årig historia,
900 anställda och 14 kontor i Skandinavien
och England. Till de mer uppmärksammade
projekten i Sverige
hör Kulturväven i Umeå, nya Karolinska
Solna och Tele2 Arena. För
närvarande har man uppdrag i tolv
länder. Här i Halmstad bär till exempel
polishuset Whites signatur.

Företaget ägs av personalen och
man fäster stor vikt vid att arbeta i nätverk
och tillvarata den breda och djupa
kompetens man besitter inom olika
områden. Flera infallsvinklar vitaliserar
och föder nya idéer. Hållbarhet är
ett nyckelord i verksamheten.
– Ja, White har en enorm kompetens
och erfarenhet, säger Karin
Höök. Det finns en otrolig kunskapsbank
inom företaget bara ett telefonsamtal
bort. Det är en stor tillgång för
kvalitén i vårt arbete.
Karin är nykomling i Halmstad,
men kommer sannolikt att rota sig
djupt.
– Min sambo och jag har tagit över
hans föräldragård utanför Halmstad,
säger hon. Vi ska bli månskensbönder,
som det heter.