Studenterna bidrar till Halmstads utveckling

Halmstad HögskolaAtt Halmstad är en studentstad innebär inte bara ett myllrande
studentliv. Studenterna bidrar också med innovativa idéer till
näringslivet, och flera framgångsrika företag i regionen har startats
av före detta högskolestudenter. På examensmässan Utexpo i maj
visade årets avgångsstudenter upp sina projekt och idéer för ett
myller av intresserade besökare.

Halmstad är en attraktiv stad att bo
och verka i. Varje år söker sig ett par
tusen studenter hit för att plugga. Inte
så konstigt då att det blomstrande studentlivet
sätter sin prägel på staden. På
Högskolan i Halmstad utbildas bland
annat lärare, ingenjörer,Högskolan i Halmstad
sjuksköterskor och ekonomer,
och många av
de totalt 9 000 studenterna
bidrar till ett kreativt
näringslivsklimat
i regionen. Närmare
100 företag i Halmstad har startats av
före detta högskolestudenter, ibland
som examensprojekt under studietiden.
Ett känt exempel är HMS, som
blivit ett internationellt företag med
350 anställda.
– Ja, vi har ett nära samarbete med
näringslivet i Halmstad, säger högskolans
kommunikationschef Selma Sedelius.
Ofta har studenterna gjort sitt
examensprojekt i nära samarbete med
ett företag, där man till exempel tagit
fram prototyp till en produkt, eller
gjort en avancerad marknadsundersökning.
Men det är ju inte bara näringslivet
som efterfrågar våra studenter. Eftersom
vi har en stor bredd på våra utbildningar
fyller vi behov på hela arbetsmarknaden.
Även vår forskning
sker till stor del i samverkan med näringsliv
och samhälle, exempelvis inom
hälsoinnovationer, fordonskommunikation
och energiteknik – med
fokus på ett hållbart samhälle.
Varje år visar avgångsstudenterna
upp sina examensprojekt på Utexpo
som i år hölls 28–30 maj. Linnéa Sjödin
var en av utställarna. Hon har gått utvecklingsingenjörsprogrammet,
och på
Utexpo ställde hon tillsammans med
studiekompisen Jonathan ut ett system
som motverkar manipulation av alkoholsensor
i fordon. Uppdraget kom från
ett större företag i branschen.

Vad tyckte du om att gå
på Högskolan i Halmstad?
– Jag var väldigt nöjd med programmet
jag läste. Halmstad är dessutom en
lagom stor stad där studenterna får ta
mycket plats, säger Linnéa Sjödin,
som själv kommer från Alingsås.

Vad ska du göra nu?
– Jag ska arbeta som koncernchef för
Adecco under en månad. Adecco är
ett rekryteringsföretag och jag blev
utvald i en tävling bland sju tusen andra
studenter. Priset är alltså att leda
företaget under visst inseende av ordinarie
vd – det ska bli jättespännande,
säger Linnéa Sjödin.